Οδηγός χρήσης Ubuntu/Βασικές εφαρμογές

Ενεργοποίηση κλίμακας στον firefox

επεξεργασία

Ένα συχνό παράπονο νεων χρηστών του ubuntu και ιδιαίτερα αυτών με εμπειρία από ms windows είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουνε κλίμακα στην προεπισκόπηση εκτύπωσης στον firefox. Αυτό μπορεί να διορθωθεί με τα παρακάτω βήματα :

  • Μεταβαίνουμε στην διεύθυνση about:config .
    • Αν εμφανίστεί προειδοπιτικό μήνυμα απαντάμε καταφατικά
  • Θα εμφανιστεί μια αρκετά μεγάλη λίστα ιδιοτήτων.
    • Αναζητούμε την print.whileInPrintPreview και θέτουμε την τιμή της σε true με αριστερό κλίκ πάνω στην τιμή.
  • Κατόπιν η επιλογή της κλίμακας στην προεπισκόπηση εκτύπωσης θα είναι ενεργοποιημένη

Ρύθμιση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

επεξεργασία
 
Ρύθμιση pop διακομιστή