Οδηγός χρήσης Mozilla Thunderbird/Σύνταξη μορφοποίηση και αποστολή μηνυμάτων

Από τις ποιο βασικές λειτουργίες που χαρακτηρίζουν κάθε πρόγραμμα διαχείρισης ηλ.αλληλογραφίας είναι και η σύνταξη και αποστολή ενός email μηνύματος , ή επί το ειρηνικότερο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ηλ.μήνυμα).

Πριν ξεκινήσουμε τη σύνταξη ενός μηνύματος πρέπει να ξέρουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη. Βέβαια το σύστημα του ηλ.ταχυδρομείου μας παρέχει τη δυνατότητα να το αποστείλουμε σε περισσότερους του ενός παραλήπτες .

Προφανώς επειδή δεν μπορούμε να θυμόμαστε από μνήμης μας όλες τις διευθύνσεις μπορεί να μας βοηθήσει σχετικά και το ενσωματωμένο Ευρετήριο διευθύνσεων

Ξεκινάμε πολύ απλά τη σύνταξη του μηνύματος μας κάνοντας κλικ στο κουμπί Σύνταξη. Αμέσως θα εμφανιστεί το παράθυρο της σύνταξης που βλέπουμε στην εικόνα.