Προσθέτωντας λειτουργικότητα

επεξεργασία

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία λογισμικού XPInstall ο thunderbird μπορεί να ενσωματώσει επιπλέον λειτουργικότητα με εύκολο τρόπο μέσω της εγκατάστασης αρχείων XPI . Τα αρχεία αυτά έχουν και κατάληξη .xpi .

Πρόσθετα μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο Mozilla Add-ons που είναι ο επίσημος ιστότοπος πρόσθετων για το λογισμικό του εγχειρήματος Mozilla.

Κατηγορίες προσθέτων

επεξεργασία
 • Λειτουργικότητα
 • Θέματα
 • Λεξικά
 • Γλώσσες

Συχνά χρησιμοποιούμενες επεκτάσεις

επεξεργασία
 • Thunderbird Message Filter Import/Export : Επέκταση που επιτρέπει την εξαγωγή και εισαγωγή φίλτρων.
 • Enigmail : Προσθέτει OpenPGP κρυπτογράφηση μηνυμάτων και πιστοποίηση και παρέχει αυτόματη κρυπτογράφηση , αποκρυπτογράφηση και διαχείριση κλειδιών.
 • ImportExportTools : Με την επέκταση αυτή μπορούμε να εξάγουμε/εισάγουμε φακέλους και μηνύματα με πολλές επιλογές. Η λειτουργικότητα του είναι προσβάσιμη είτε από τη γραμμή μενού->Εργαλεία->ImportExportTools είτε από το μενού αντικειμένου->Import/Export ενός φακέλου στο τμήμα του παραθύρου με τους φακέλου. Η εξαγωγή ενός φακέλου γίνεται σε mbox αρχείο και άρα αντίστοιχα πρέπει να επιλέξουμε για την εισαγωγή. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε και να εξάγουμε σε eml μορφή. Μια συνήθη ροή εργασιών είναι να εξάγουμε όλα τα μηνύματα ενός φακέλου σε eml μορφή σε έναν κατάλογο αντιγράφων ασφαλείας και κατόπιν να εισάγουμε με την επιλογή Import all eml files from a directory επιλέγοντας τον φάκελο messages ο οποιός είναι υποκαταλόγος του φακέλου εξαγωγής.
 • [Lightning] Το πρόσθετο αυτό ενσωματώνει μια εφαρμογή χρονοπρογραμματισμού εργασιών και διαχείρισης προσωπικού ημερολογίου.

Εγκατάσταση επεκτάσεων

επεξεργασία

Χειροκίνητη εγκατάσταση από μεταφορτώμενο αρχείο

επεξεργασία
 • Πλοηγούμαστε στον επίσημο ιστότοπο πρόσθετων του mozilla και εντοπίζουμε ένα πρόσθετο που μας ενδιαφέρει.
 • Κάνουμε λήψη τοπικά του σχετικού αρχείου
 • Στον thunderbird ανoίγουμε την καρτέλα διαχείρισης προσθέτων (Γραμμή μενού->Εργαλεία->Πρόσθετα)
 • Στην καρτέλα διαχείρισης προσθέτων αναζητάμε την εντολή Εγκατάσταση πρόσθετου από αρχείο. Στον thunderbird 7.x (27/9/11) η εντολή αυτή είναι σχετικά κρυμμένη σε πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται αν κάνουμε κλικ στο εικονίδιο των εργαλείων.
 • Αν γίνει σωστά η εγκατάσταση στη λίστα των πρόσθετων θα εμφανιστεί και το θέμα μας με ορατό κουμπί ενεργοποίησης το οποίο αν το πατήσουμε θα γίνει επανεκκίνηση του thunderbird προκειμένου να ενσωματωθεί η νέα λειτουργικότητα στη γραμμή μενού.

Φιλική εγκατάσταση μέσα από τον Thunderbird

επεξεργασία
 
Λίστα πρόσθετων μέσα από τον Thunderbird
 
Εγκατάσταση πρόσθετων μέσα από τον Thunderbird

Εγκατάσταση θεμάτων

επεξεργασία
 • Πλοηγούμαστε στον επίσημο ιστότοπο πρόσθετων του mozilla και εντοπίζουμε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει.
 • Κάνουμε λήψη τοπικά του σχετικού αρχείου
 • Στον thunderbird ανoίγουμε την καρτέλα διαχείρισης προσθέτων (Γραμμή μενού->Εργαλεία->Πρόσθετα)
 • Στην καρτέλα διαχείρισης προσθέτων αναζητάμε την εντολή Εγκατάσταση πρόσθετου από αρχείο. Στον thunderbird 7.x (27/9/11) η εντολή αυτή είναι σχετικά κρυμμένη σε πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται αν κάνουμε κλικ στο εικονίδιο των εργαλείων.
 • Αν γίνει σωστά η εγκατάσταση στη λίστα των θεμάτων θα εμφανιστεί και το θέμα μας με ορατό κουμπί ενεργοποίησης το οποίο αν το πατήσουμε θα γίνει επανεκκίνηση του thunderbird προκειμένου να εμφανιστεί το νέο θέμα.

Σχετικό πρόσθετο είναι το personas που αλλάζει επίσης στοιχεία του θέματος.

Σύνδεσμοι

επεξεργασία

Επίσημη σελίδα πρόσθετων του thunderbird