Οδηγός χρήσης Mozilla Thunderbird/Προσαρμογή και Ρύθμισεις

Ενεργοποίηση γενικής αναζήτησης και καταλογοποίσης Επεξεργασία

Αυτή η επιλογή εφόσον ενεργοποιηθεί καθοδηγεί τον thunderbird να δημιουργεί ένα ευρετήριο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μας προκειμένου να μπορεί να γίνει αναζήτηση .