Οδηγός χρήσης Mozilla Thunderbird/Οργάνωση και διαχείριση φίλτρων

Περιπτώσεις χρήσης

επεξεργασία
 
Μενού αντικειμένου αποστολέα

Έχουμε λάβει ένα email και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα φίλτρο 'πάνω' στον αποστολέα.

Μετακινούμε το δείκτη του ποντικίου πάνω από την διεύθυνση ηλ.ταχυδρομίου του αποστολέα στο τμήμα (ή στο παράθυρο ) του μηνύματος. Πατάμε δεξί κλικ και από το αναδυόμενο μενού επιλέγουμε Δημιουργία φίλτρου από. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Κανόνες φίλτρου.

Καταρχάς δίνουμε ένα όνομα στο φίλτρο μας. Βλέπουμε ποιό κάτω ότι ήδη έχει καθοριστεί ένα κριτήριο επιλογής, αυτό του πεδίου Από να είναι ίδιο με τον αποστολέα στον οποίο κάναμε δεξί κλικ.Μπορούμε όμως να προσθέσουμε αν επιθυμούμε επιπλέον κριτήρια επιλογής. Κατόπιν καθορίζουμε τον φάκελο στον οποίο θέλουμε μελλοντικά να μετακινούνται τα μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου που ικανοποιούν τα κριτήρια μας.

 
Παράθυρο κανόνων φιλτρου

Έχουμε λάβει ένα email και θέλουμε να επικαιροποιήσουμε το σχετικό φίλτρο ώστε να εφαρμόζεται και σ'αυτο.

Η δημιουργιά ενός φίλτρου είναι το πρώτο βήμα. Η συντήρηση του ώστε να φιλτράρει σωστά την κατηγορία των μηνυμάτων που επιθυμούμε είναι μια συνεχής διαδικασία .

Από μενού->εργαλεία->φίλτρα μηνύματος ανοίγουμε το σχετικό παράθυρο διαχείρισης των φίλτρων μας. Κατόπιν επιλέγο με απλό κλικ το φίλτρο που θέλω να ενημερώσω και κάνω κλικ στο κουμπί Επεξεργασία..

 
Παράθυρο διαχείρισης φίλτρων

Ανοίγει το παράθυρο διαχείρισης του συγκεκριμένου φίλτρου .Στο παράδειγμα μας θεωρούμε τα τραπεζικά νέα ενημερωτικό μήνυμα οπότε ανοίγουμε το φίλτρο Ενημερωτικά. Θέλουμε να προσθέσουμε ένα καινούργιο κριτήριο επιλογής. Αυτό γίνεται πατώντας το κουμπί + στα δεξιά των κριτηρίων. Θα εμφανιστούν τριά νέα γραφικά στοιχεία με τα οποία θα καθορίσουμε το νέο μας κριτήριο. Το πρώτο είναι πτυσσόμενο μενού όπου καθορίζουμε το πεδίο του μηνύματος που θα ελέγξει το φίλτρο μας . Το δεύτερο πτυσσόμενο μενού καθορίζει το είδος του ελέγχου που θα γίνει στο πεδίο αυτό, πχ θέλουμε να ταιριάζει απόλυτα με μια τιμή που θα δώσουμε ή απλά να περιέχει την τιμή αυτή. Και στο τρίτο πεδίο κειμένου καθορίζουμε την τιμή που εφόσον το πεδίο+κανόνας συμφωνούν μαζί της θα αποτελέσουν έναυσμα για την ενεργοποίηση του φίλτρου. Εφόσον όμως ενεργοποιηθεί το φίλτρο για ένα μήνυμα πρέπει να καθορίσουμε και τις σχετικές ενέργεις. Αυτές τις καθορίζουμε στο κάτω τμήμα του παραθύρου. Συνήθως επιλέγουμε έναν σχετικό φάκελο για τη μετακίνηση-ταξινόμηση του επιλεγμένου μηνύματος. Στην εικόνα του παραδείγματος έχει ήδη επιλεχτεί η ενέργεια της μετακίνησης σε σχετικό φάκελο ενημερωτικά ,και αφού συμφωνούμε δεν την πειράζουμε. Πατάμε ΟΚ για να κλείσουμε.

 
Διαχείριση φίλτρου


Εκτέλεση φίλτρου σε φάκελο μηνυμάτων ή σε επιλεγμένα μηνύματα

  1. Επεξεργασία->Επιλογή->Όλα
  2. Εργαλειά->Εκτέλεση φίλτρου στα επιλεγμένα μηνύματα

ή

  1. Επιλέγουμε στο τμήμα της εμφάνισης των φακέλων τον φάκελο που μας ενδιαφέρει
  2. Εργαλειά->Εκτέλεση φίλτρων στο φάκελο