Οδηγός χρήσης Mozilla Thunderbird/Ευρετήριο διευθύνσεων

Το ευρετήριο διευθύνσεων είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που μας βοηθάει να αποθηκεύουμε ηλεκτρονικά της διευθύνσεις email όλων των επαφών μας καθώς και σχετικά στοιχεία για κάθε μιας από αυτές.

Λίστες αλληλογραφίας

επεξεργασία

Μια λίστα είναι μια ομάδα διευθύνσεων ηλ.ταχυδρομίου . Έχοντας δώσει ένα όνομα σε μια λίστα μπορούμε εύκολα να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους τους παραλήπτες χρησιμοποιώντας μόνο το όνομα της λίστας.

Δημιουργία καινούργιου ευρετηρίου διευθύνσεων

επεξεργασία

Αρχείο -> Νέο -> Ευρετήριο διευθύνσεων

Εφόσον έχουμε ενεργούς παραπάνω του ενός λογαριασμούς ηλ.ταχυδρομίου (είτε δικούς μας είτε γιατί μοιραζόμαστε τον thunderbird με άλλον/η ) είναι βολικό το να ξεχωρίσουμε και τις διευθύνσεις ηλ.ταχυδρομίου που σχετίζονται με κάθε λογαριασμό ξεχωριστά.