Οδηγός χρήσης Mozilla Thunderbird/Διεπαφή χρήστη

Με τον όρο διεπαφή χρήστε εννοούμε τη δομή του παραθύρου του thunderbird και το πώς αλληλεπιδρούμε με τα στοιχεία αυτά για να χρησιμοποιήσουμε την προσφερόμενη λειτουργικότητα.η βασική οθόνη του writer

Το βασικό παράθυρο χωρίζεται στα εξής μέρη:

  • Index-image-1.png Γραμμή μενού
  • Index-image-2.png Γραμμή εργαλείων
  • Index-image-3.png Πεδίο αναζήτησης
  • Index-image-4.png Τμήμα φακέλων
  • Index-image-5.png Τμήμα μηνυμάτων
  • Index-image-6.png Τμήμα προεπισκόπισης μηνυμάτων