Οδηγός χρήσης Mozilla Thunderbird/Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών

Οδηγός δημιουργίας λογαριασμών

επεξεργασία

O Thunderbird περιέχει οδηγό δημιουργίας λογαριασμών POP , IMAP . Οι λογαριασμοί αυτοί πρέπει να υπάρχουν ήδη σε εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ηλ.αλληλογραφίας. Ο thunderbird δρα σαν πελάτης διαχείρισης. Η πραγματική αποστολή ενος email στον παραλήπτη γίνεται από εξυπηρετητές των ενλόγω εταιρειών.

Ο οδηγός δημιουργίας λογαριασμών σε νεότερες εκδόσεις του thunderbird (>7.0) αυτοματοποιεί μερικά βήματα χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων ρυθμίσεων βασικών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απαλλάσσοντας τον τελικό χρήστη από την ανάγκη εύρεση μερικών τεχνικών ρυθμίσεων όπως ονόματα και θύρες εξυπηρετητών εξερχόμενης και εισερχόμενης αλληλογραφίας(SMTP) , ρυθμίσεις ασφαλείας κτλ.

Στην περίπτωση που ο οδηγός μας δεν υποστηρίζει αυτοματοποίηση κάποιων ρυθμίσεων τότε πρέπει να γνωρίζουμε από την εταιρεία που μας παρέχει την σχετική υπηρεσία τις σχετικές ρυθμίσεις και να τις έχουμε κάπου γραμμένες πριν ξεκινήσουμε τη δημιουργία του λογαριασμού στον Thunderbird.

Δημιουργία φακέλων νέου λογαριασμού

επεξεργασία

Στη συνηθισμένη περίπτωση δημιουργείται διαφορετικό φάκελος με το όνομα του νέου σας λογαριασμού και υποφάκελοί του που έχουν τα εισερχόμενα και τον κάδο . Όμως τα εξερχόμενα θα σε κοινό υποφάκελο 'Εξερχόμενα' που είναι κάτω από τον φάκελο 'Τοπικοί φάκελοι'.