Οδηγός εγκατάστασης MediaWiki στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο/Ρυθμίσεις Λογισμικού

Η εγκατάσταση το MediaWiki έχει δημιουργήσει το αρχείο ρυθμίσεων LocalSettings.php. Εκτός από τις ρυθμίσεις βάσης MySQL, στο αρχείο αυτό ρυθμίζονται και ενεργοποιούνται πρόσθετα και άλλες επιλογές σχετικές με το εγκατεστημένο βίκι. Αν θελήσουμε για παράδειγμα να αλλάξουμε παραμέτρους στο βίκι, ώστε για παράδειγμα να γίνει ιδιωτικό, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες, αυτό το κάνουμε ρυθμίζοντας κατάλληλες παραμέτρους στο αρχείο LocalSettings.php.

Αρχείο ρυθμίσεων LocalSettings.php

επεξεργασία

Ακολουθεί το αρχείο LocalSettings.php που δημιουργήθηκε από την παραπάνω εγκατάσταση και τις επιλογές που έγιναν παραπάνω. Το αρχείο LocalSettings.php περιέχει τα στοιχεία που χρειάζεται το λογισμικό MediaWiki για να επικοινωνήσει με την βάση δεδομένων MySQL του διακομιστή, κωδικούς πρόσβασης της βάσης, πρόσθετα που έχουν ενεργοποιηθεί, γλώσσα εγκατάστασης και άλλες παράμετροι που θα χρειαστούν. Μέσα στο παρακάτω κώδικα php σχολιάζονται οι παράμετροι. Με το σύμβολο # στην αρχή δηλώνεται σχόλιο κώδικα στην γλώσσα php. Στην γλώσσα php οι μεταβλητές ξεκινάνε με το χαρακτήρα $. Όταν η μεταβλητή αναφέρεται σε αλφαριθμητικό (string) αρχικοποιείται με το αλφαριθμητικό σε αποσιωπητικά " ". Όταν η μεταβλητή αναφέρεται σε αριθμητική τιμή (numeral) αρχικοποιείται κατευθείαν με τον αριθμό χωρίς αποσιωπητικά. Όταν η μεταβλητή αναφέρεται σε λογική τιμή αρχικοποιείται με την τιμή true (αληθές) ή false (ψευδές).

<?php
# This file was automatically generated by the MediaWiki 1.18.2
# installer. If you make manual changes, please keep track in case you
# need to recreate them later.
#
# See includes/DefaultSettings.php for all configurable settings
# and their default values, but don't forget to make changes in _this_
# file, not there.
#
# Further documentation for configuration settings may be found at:
# http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings

# Protect against web entry
if ( !defined( 'MEDIAWIKI' ) ) {
	exit;
}

## Uncomment this to disable output compression
# $wgDisableOutputCompression = true;

## Η μεταβλητή $wgSitename ορίζει το όνομα του βίκι ενώ η $wgMetaNamespace 
## το χώρο ονομάτων που θα χρησιμοποιηθούν
$wgSitename   = "Τεστ Βίκι";
$wgMetaNamespace = "Τεστ_Βίκι";

## The URL base path to the directory containing the wiki;
## defaults for all runtime URL paths are based off of this.
## For more information on customizing the URLs please see:
## http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Short_URL
##
## Η μεταβλητή $wgScriptPath δείχνει που βρίσκεται η δενδρική δομή του 
## κώδικα php του λογισμικού MediaWiki. Η σελίδα είναι προσβάσιμη ως 
## http://users.sch.gr/ggiannop/wiki 
$wgScriptPath    = "/ggiannop/wiki";
$wgScriptExtension = ".php";

## The protocol and server name to use in fully-qualified URLs
## Το κεντρικό URL του διακομιστή του πανελλήνιου σχολικού δικτύου
$wgServer      = "http://users.sch.gr";

## The relative URL path to the skins directory
## Η μεταβλητή $wgScriptPath έχει οριστεί παραπάνω και δείνει το "/ggiannop/wiki"
$wgStylePath    = "$wgScriptPath/skins";

## The relative URL path to the logo. Make sure you change this from the default,
## or else you'll overwrite your logo when you upgrade!
## 
## Το λογότυπο που εμφανίζεται πάνω δεξιά. Προτείνεται να ανέβει κάπου το επιθυμητό
## λογότυπο και να οριστεί η διαδρομή καταλόγου. Το προεπιλεγμένο λογότυπο βρίσκεται
## στο /ggiannop/wiki/skins/common/images/wiki.png (το $wgStylePath δείχνει το 
## "/ggiannop/wiki/skins"
$wgLogo       = "$wgStylePath/common/images/wiki.png";

## UPO means: this is also a user preference option

$wgEnableEmail   = true;
$wgEnableUserEmail = true; # UPO

## email επικοινωνίας διαχειριστή
##
$wgEmergencyContact = "ggiannop<at>sch.gr";
$wgPasswordSender  = "ggiannop<at>sch.gr";

$wgEnotifUserTalk   = true; # UPO
$wgEnotifWatchlist   = true; # UPO
$wgEmailAuthentication = true;

## Database settings
##
## Εδώ δηλώνεται ότι χρησιμοποιείται βάση δεδομένων mysql,
## ότι διακομιστής βάσης είναι ο "userdb", η βάση λέγεται
## "ggiannop_db1" και ο χρήστης που έχει πρόσβαση στη βάση
## είναι ο "ggiannop" με κωδικό "c23467a9d"
##
## Τα στοιχεία αυτά ρυθμίστηκαν από τον "Πίνακα Ελέγχου" στο www.sch.gr
$wgDBtype      = "mysql";
$wgDBserver     = "userdb";
$wgDBname      = "ggiannop_db1";
$wgDBuser      = "ggiannop";
$wgDBpassword    = "c23467a9d";

# MySQL specific settings
$wgDBprefix     = "";

# MySQL table options to use during installation or update
$wgDBTableOptions  = "ENGINE=InnoDB, DEFAULT CHARSET=binary";

# Experimental charset support for MySQL 4.1/5.0.
$wgDBmysql5 = false;

## Shared memory settings
$wgMainCacheType  = CACHE_NONE;
$wgMemCachedServers = array();

## To enable image uploads, make sure the 'images' directory
## is writable, then set this to true:
## Η παράμετρος $wgEnableUploads έχει την τιμή "true" που σημαίνει
## ότι επιτρέπονται uploads στο χώρο του βίκι. 
$wgEnableUploads = true;
$wgUseImageMagick = true;
$wgImageMagickConvertCommand = "/usr/sfw/bin/convert";

# InstantCommons allows wiki to use images from http://commons.wikimedia.org
# Η ενεργοποίηση της παράμετρου $wgUseInstantCommons ενεργοποιεί η ενσωμάτωση εικόνων
# από το ελεύθερο αποθετήριο εικόνων commons.wikimedia.org
$wgUseInstantCommons = true;

## If you use ImageMagick (or any other shell command) on a
## Linux server, this will need to be set to the name of an
## available UTF-8 locale
$wgShellLocale = "el_CY.UTF-8";

## If you want to use image uploads under safe mode,
## create the directories images/archive, images/thumb and
## images/temp, and make them all writable. Then uncomment
## this, if it's not already uncommented:
#$wgHashedUploadDirectory = false;

## Set $wgCacheDirectory to a writable directory on the web server
## to make your wiki go slightly faster. The directory should not
## be publically accessible from the web.
#$wgCacheDirectory = "$IP/cache";

# Site language code, should be one of the list in ./languages/Names.php
# Επιλογή της γλώσσας του βίκι.. η παράμετρος $wgLanguageCode έχει την τιμή "el" (Ελληνικά)
$wgLanguageCode = "el";

$wgSecretKey = "858a60c3db3851da28ef2f2dfe2166adaca88a27b456shdy08c8e9379fa74812";

# Site upgrade key. Must be set to a string (default provided) to turn on the
# web installer while LocalSettings.php is in place
$wgUpgradeKey = "3b345frh234f5eop";

## Default skin: you can change the default skin. Use the internal symbolic
## names, ie 'standard', 'nostalgia', 'cologneblue', 'monobook', 'vector':
$wgDefaultSkin = "vector";

## For attaching licensing metadata to pages, and displaying an
## appropriate copyright notice / icon. GNU Free Documentation
## License and Creative Commons licenses are supported so far.
$wgRightsPage = ""; # Set to the title of a wiki page that describes your license/copyright
$wgRightsUrl = "";
$wgRightsText = "";
$wgRightsIcon = "";
# $wgRightsCode = ""; # Not yet used

# Path to the GNU diff3 utility. Used for conflict resolution.
$wgDiff3 = "";

# Query string length limit for ResourceLoader. You should only set this if
# your web server has a query string length limit (then set it to that limit),
# or if you have suhosin.get.max_value_length set in php.ini (then set it to
# that value)
$wgResourceLoaderMaxQueryLength = 512;

# The following permissions were set based on your choice in the installer
$wgGroupPermissions['*']['createaccount'] = false;
$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;

# Enabled Extensions. Most extensions are enabled by including the base extension file here
# but check specific extension documentation for more details
# The following extensions were automatically enabled:
require_once( "$IP/extensions/ParserFunctions/ParserFunctions.php" );
require_once( "$IP/extensions/Renameuser/Renameuser.php" );
require_once( "$IP/extensions/Gadgets/Gadgets.php" );
require_once( "$IP/extensions/WikiEditor/WikiEditor.php" );
require_once( "$IP/extensions/ConfirmEdit/ConfirmEdit.php" );
require_once( "$IP/extensions/Vector/Vector.php" );
require_once( "$IP/extensions/Nuke/Nuke.php" );


# End of automatically generated settings.
# Add more configuration options below.

Ενσωμάτωση WYSIWYG συντάκτη κειμένου

επεξεργασία
 
Παράδειγμα WYSIWYG editor στο MediaWiki: ο FCKeditor ο οποίος βρίσκεται σε δοκιμαστικό-πειραματικό στάδιο [1].

Το ακρωνύμιο WYSIWYG αποτελείται από τα αρχικά What You See Is What You Get και μεταφράζεται στα Ελληνικά Ό,τι εσύ βλέπεις είναι αυτό που θα πάρεις. [2] Η συγγραφή σελίδων στο MediaWiki γίνεται χρησιμοποιώντας κατάλληλη κωδικοποίηση wiki (για την μορφοποίηση, εισαγωγή εικόνων κλπ). Για παράδειγμα μια επικεφαλίδα μιας ενότητας ορίζεται με την κωδικοποίηση =Μεγάλη επικεφαλίδα= ενώ με την κωδικοποίηση ==Μικρή επικεφαλίδα== ορίζεται μια μικρότερη επικεφαλίδα, υπο-ενότητα της πατρικής. Το τελικό γραφικό αποτέλεσμα της σελίδας δεν φαίνεται κατά την διάρκεια της δημιουργίας αλλά μόνο όταν αποθηκευτεί ή επιλεχθεί η προ-επισκόπηση αυτής.

Ένας WYSIWYG συντάκτης κειμένου στο MediaWiki είναι ένας συντάκτης κειμένου όπου ο χρήστης με γραφικό τρόπο μορφοποιεί το κείμενο (χωρίς να χρησιμοποιεί κωδικοποίηση wiki) και κατόπιν το κείμενο αυτό αποθηκεύεται κωδικοποιημένο μέσα στο MediaWiki. Παρόλο που έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες δημιουργίας ενός WYSIWYG συντάκτη κειμένου, για τις ανάγκες του λογισμικού MediaWiki, υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. [3] Ο κώδικας wiki μπορεί να ενσωματώνει κώδικα βίκι χρησιμοποιώντας πρότυπα και είναι τεχνικά δύσκολο να δημιουργηθεί ένας επεξεργαστής που να δουλεύει σωστά. Κάποιοι WYSIWYG συντάκτες κειμένου επεξεργάζονται wiki σελίδες τις οποίες τις αποθηκεύουν σε μορφή HTML και όχι με κωδικοποίηση wiki. [1]

Εγκατάσταση του WYSIWYG

επεξεργασία
 
Η εγκατάσταση του πρόσθετου WYSIWYG σε MediaWiki 1.17.3.

Η επέκταση Extension:WYSIWYG ενσωματώνει τον WYSIWYG συντάκτη κειμένου στο MediaWiki ο οποίος βρίσκεται σε σταθερή έκδοση και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις 1.16.x, 1.17.x και 1.19.x μόνο. [4]

Η εγκατάσταση της επέκτασης WYSIWYG είναι σχετικά απλή. Κατεβάζουμε την έκδοση της επέκτασης [4] και αντιγράφουμε τα αρχεία στο κατάλογο \extensions της MediaWiki εγκατάστασης. Για να ενεργοποιήσουμε την χρήση του WYSIWYG επεξεργαστή πάμε στο αρχείο ρυθμίσεων LocalSettings.php και προσθέτουμε τις παρακάτω παράμετρους:

require_once("$IP/extensions/WYSIWYG/WYSIWYG.php");

## Με την παρακάτω γραμμή ενεργοποιούμε τον επεξεργαστή 
## WYSIWYG για όλους τους χρήστης
$wgGroupPermissions['*']['wysiwyg']=true;

## Αν θέλουμε να περιορίσουμε την χρήση του επεξεργαστή 
## WYSIWYG σε εγγεγραμμένους χρήστες βάζουμε:
#$wgGroupPermissions['registered_users']['wysiwyg']=true;

Παραπομπές

επεξεργασία
 1. 1,0 1,1 Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο αντίστοιχο άρθρο http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:FCKeditor_(Official) από την ιστοσελίδα του MediaWiki στην Αγγλική γλώσσα.
 2. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο αντίστοιχο άρθρο http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG της βικιπαίδειας στην Αγγλική γλώσσα.
 3. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο αντίστοιχο άρθρο http://www.mediawiki.org/wiki/WYSIWYG_editor από την ιστοσελίδα του MediaWiki στην Αγγλική γλώσσα.
 4. 4,0 4,1 http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:WYSIWYG