Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Μετάβαση ΟΤΑ σε ΕΛΛΑΚ/Μετάβαση διοικητικών υπηρεσιών - Εφαρμογών Γραφείου

Οι διοικητικές υπηρεσίες είναι οι πιο διαδεδομένες υπηρεσίες σε έναν ΟΤΑ και παράλληλα είναι αυτές που διαχειρίζονται το μεγαλύτερο μέρος της γραφειοκρατικής δουλειάς του φορέα. Παρόλη την χρήση εφαρμογών backoffice ο κειμενογράφος (Word) αποτελεί το καθημερινό εργαλείο των υπαλλήλων διοικητικών υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό είναι από τις πιο ελκυστικές διευθύνσεις για αντικατάσταση λογισμικού κλειστού κώδικα από ανοικτό. Οι καθημερινές λειτουργίες του συνόλου σχεδόν των χρηστών διοικητικής υποστήριξης μέσω του Microsoft Word υπερκαλύπτονται από τις δυνατότητες του Libre Office.