Μαθαίνοντας τον Emacs/Κύριοι τρόποι λειτουργίας (major modes)

Η βασική λειτουργία του emacs τροποποιείται ανάλογα με τον τύπο του αρχείου που έχουμε ανοίξει ή τον τύπο της εργασίας που θέλουμε να κάνουμε. Όμως για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει τα ανάλογα modes.

Για να έχετε μια πρώτη εικόνα δείτε μια λίστα με τους διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας του emacs.

Πολλά modes υπάρχουν στο πακέτο emacsXY-common (σε byte-code μορφή) και στο πακέτο emacsXY-el μπορείτε να βρείτε τον emacslisp κώδικά τους.

Προγραμματισμός επεξεργασία

cedet επεξεργασία

Το CEDET ( Collection of Emacs Development Environment Tools ) είναι μια συλλογή από εργαλεία που έχουν σαν σκοπό να προσφέρουν λειτουργικότητα που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης. Στο debian είναι μέρος του πακέτου emacs23-el που θα εγκατασταθεί μαζί με τον emacs.

CVS modes επεξεργασία

Με τα modes αυτά ενσωματώνετε στο emacs η λειτουργικότητα ενός Συστήματος Διαχείρισης Εκδόσεων. Η λειτουργικότητα αυτή είναι χρήσιμη όχι μόνο για προγράμματα αλλά και για ένα μεγάλο κείμενο πχ βιβλίο,εγχειρίδιο κτλ.

Συνήθως το ονομάτου είναι της μορφής vc-**

Διαβάστε και το πολύ αναλυτικό Using Emacs with version control systems

Rainbow delimiters επεξεργασία

SLIME (common lisp mode) επεξεργασία

php-mode επεξεργασία

Το πακέτο php-elisp (debian) (ubuntu) παρέχει σε debian-based λειτουργικά υποστήριξη php στον emacs μέσα από την ενεργοποίηση του php major mode όταν ανοίγουμε php αρχείο.

Μπορείτε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης του php-mode καθώς και ένα σύντομο εγχειρίδιο.

ccmode επεξεργασία

Αυτό είναι ουσιαστικά ένα πακέτο που περιέχει :

  • c mode
  • c++ mode


Συνήθως αυτό το mode είναι προεγκατεστημένο με τον emacs σε debian-based λειτουργικά συστήματα.

java mode επεξεργασία

Υπάρχει το ολοκληρωμένο περιβάλλον JDEE (Java Development Environment for Emacs )

javascript mode επεξεργασία

Python modes επεξεργασία

perl mode επεξεργασία

pascal επεξεργασία

Emacs Lisp επεξεργασία

[LispInteractionMode http://www.emacswiki.org/emacs/LispInteractionMode]

Γλώσσες σήμανσης (markup) επεξεργασία

CSS mode επεξεργασία

nXhtml επεξεργασία

Αυτό το mode βασίζεται στο nxml

nxml επεξεργασία

Το n δηλώνει ότι είναι ενα νεο xml mode γιατί υπάρχει ήδη ένα xml mode στον emacs.

Διάφορα επεξεργασία

text mode επεξεργασία

Calc επεξεργασία

dired mode επεξεργασία

Στο mode αυτό επεξεργαζόμαστε και χειριζόμαστε καταλόγους. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για έναν διαχειριστή συστήματος αρχείων.

Tumme επεξεργασία

org-mode επεξεργασία

Σημειωματάριο και αντζέντα. Διαβάστε ένα εγχειρίδιο

muse επεξεργασία

Με αυτό το mode μπορείτε να δημιουργήσετε απλά έγγραφα σε HTML, PDF, DocBook, LaTeX κ.α

Άρθρο στο emacswiki

esheet επεξεργασία

Επεργασία λογιστικών φύλλων στον emacs!

Artist mode επεξεργασία

Σχεδιάστε τετράγωνα , κύκλους , γραμμές και άλλα με χαρακτήρες ascii .

Blank Mode επεξεργασία

Δείτε σαν χαρακτήρες τα κενά και τους λευκούς χαρακτήρες

table mode επεξεργασία

Δημιουργία πινάκων

Interactively Do Things (IDT) επεξεργασία

Thumbs mode επεξεργασία

Fishey With Thumbs επεξεργασία