Επεξεργασία XML επεξεργασία

Major modes επεξεργασία

Χρήσιμες οι βιβλιοθήκες lisp που μας παρέχουν major modes

  • nxml
    relax ng major mode
    rnc
    relax ng compact major mode. Μπορείτε να κάνετε λήψη της από εδώ

nxml επεξεργασία

Χρήσιμο για επεξεργασία xml ,xhtml αρχείων. Με το που θα φορτώσετε ένα τέτοιου τύπου αρχείο θα ενεργοποιηθεί το nxml major mode.

Εγκατάσταση επεξεργασία

Η εγκατάσταση αν χρησιμοποιήσετε διαχειριστή πακέτων , πχ synaptic θα γίνει αυτόματα. Απλά ψάξτε για το nxml-mode

Χρήση επεξεργασία

To nxml mode παρέχει:

  • Επαλήθευση : Η κεντρική λειτουργικότητα που παρέχει και μας επιτρέπει να βλέπουμε πότε το κομμάτι που έχουμε γράψει

είναι σωστώ συντακτικό (valid ή invalid). Αυτή η επαλήθευση γίνεται αυτόματα κάθε φορά που κάνουμε αλλαγές στο αρχείο μας.

  • Αυτόματη συμπλήρωση . C-Ret (δηλαδή πατάμε ταυτόχρονα Control + Return ) .


rnc επεξεργασία

Εγκατάσταση επεξεργασία

Χρήση επεξεργασία