Εκτύπωση επεξεργασία

ps-print επεξεργασία

Το ps-print.el είναι πακέτο του emacs που παρέχει την υπηρεσία εκτύπωσης των περιεχομένων ενός buffer σε postscript εκτυπωτή.

Το ps-print παρέχει οχτώ εντολές για δημιουργία PostScript εικόνων των buffers του Emacs:

  • ps-print-buffer
  • ps-print-buffer-with-faces
  • ps-print-region
  • ps-print-region-with-faces
  • ps-spool-buffer
  • ps-spool-buffer-with-faces
  • ps-spool-region
  • ps-spool-region-with-faces

Το Spool σαν εντολή σημαίνει ότι η postscript εικόνα δεν στέλνεται απευθείας στον εκτυπωτή αλλά αποθηκεύεται προσωρινά σε μια προσωρινή αποθήκευση.

Επίσης μπορούμε να καθορίσουμε αν θα εκτυπωθεί μια περιοχή(region) ή όλος ο buffer. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε το πσράθεμσ 'with-faces στην εικόνα δεν θα συμπεριληφθούν στοιχεία μορφοποίησης όπως χρώμα, γραμματοσειρά , υπογράμμιση κτλ.

Έτσι για εκτυπώσουμε τον τρέχων buffer χωρίς μορφοποίηση δίνουμε:

M-x ps-print-buffer

Αν θέλουμε να σωθεί η postscript εικόνα σε ένα αρχεία αντί να εκτυπωθεί δίνουμε την εντολή C-u M-x ps-print-buffer

Αν θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε υη διαδικασία δημιουργίας ενός pdf αρχείου ,μπορεί να γίνει με την αλλαγή στο .emacs που δίνεται εδώ. και την παραθέτω :


 (defun print-to-pdf ()
 (interactive)
 (ps-spool-buffer-with-faces)
 (switch-to-buffer "*PostScript*")
 (write-file "/tmp/tmp.ps")
 (kill-buffer "tmp.ps")
 (setq cmd (concat "ps2pdf14 /tmp/tmp.ps " (buffer-name) ".pdf"))
 (shell-command cmd)
 (shell-command "rm /tmp/tmp.ps")
 (message (concat "Saved to:  " (buffer-name) ".pdf"))
)

Όταν ξαναεκκινήσουμε τον emacs με την εντολής M-x print-to-pdf θα δημιουργηθεί ένα αρχείο <όνομαμπάφερ>.pdf στον ίδιο κατάλογο με το αρχείο μας.

Το πρόβλημα μ'αυτή τη λύση είναι ότι δεν θα εμφανιστούν ελληνικοί χαρακτήρες.

PrintingPackage επεξεργασία

To PrintingPackage είναι βασικά μια διασύνδεση βασισμένη στο πακέτο ps-print ,σπό το οποίο και εξαρτάται. Επίσης σε GNU/Linux συστήματα βασίζεται προγράμματα gs(Ghostscript) , gv (μια βελτιωμένη έκδοχη του Ghostview αναγνώστη)

Εκτύπωση με πλοηγό διαδικτύου επεξεργασία

Με την μέθοδπ Εκτύπωση με πλοηγό διαδικτύου χρησιμοποιούμε την συνάρτηση browse-url-of-file ,browse-url-of-buffer που υπάρχει ήδη στον emacs σε συνδυασμό με το πακέτο htmlfontify.el) (HtmlFontify) που υπάρχει πλέσν ενσωματωμένο στο πακέτο