Ενεργοποίηση αυτόματης εκκίνησης ενός προγράμματος επεξεργασία

-WindowsXP- Προσθέτωντας μια εφαρμογή στον φάκελο Έναρξη->Όλα τα προγράμματα->Εκκίνηση το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μόνο του όταν κάνουμε επανεκκίνηση του Η/Υ μας.

-WindowsXP- Επίσης ένας ποιό προχωρημένος τρόπος είναι να εκτελέσουμε το πρόγραμμα msconfig από Έναρξη->Εκτέλεση και από την καρτέλα Εκκίνηση να αποεπιλέξουμε τις εφαρμογές που δεν θέλουμε να εκκινούνται αυτόματα.


Συντομεύσεις πληκτρολογίου επεξεργασία

Ένα πολύ χρήσιμο πλήκτρο είναι αυτό με το εικονίδιο των windows πάνω του. Το επονομαζόμενο Windows_key Σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα εκτελεί μερικές κοινές και χρήσιμες εργασίες.

Windows XP (windows key) επεξεργασία

windows_key + B Επιλέγεται το πρώτο εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων συστήματος
windows_key + D Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας
windows_key + E Εκτέλεση Internet Explorer
windows_key + F Εύρεση αρχείων ή φακέλων
windows_key + M Ελαχιστοποίηση όλων των παραθύρων
windows_key + ShiftM Αναίρεση την ελαχιστοποίησης όλων των παραθύρων
windows_key + R Run... (εμφανίζει πεδίο στο οποίο γράφουμε το όνομα της εντολής που θέλουμε να εκτελεστεί)
windows_key + Tab Επιλογή εργασίας
windows_key + Pause/Break Ιδιότητες Συστήματος
windows_key+ F1 Βοήθεια
windows_key + L Κλείδωμα του Η/Υ
windows_key+ U Διαχειριστής βοηθητικών προγραμμάτων.(προσβασιμότητας)

Δείτε σχετικά:


Εργαλεία διαχείρισης επεξεργασία

Διαχείριση σκληρών δίσκων

  • diskmgmt.msc (διαχείριση διαμερίσεων)
  • msconfig
  • mmc