Το μάθημα 1 έχει τις εξής σελίδες:
Μάθημα α', όπου θα μάθετε το αγγλικό αλφάβητο.
Μάθημα 1.β', όπου θα διαβάσετε τον πρώτο διάλογο και με τα σχόλια θα μάθετε μερικά βασικά στοιχεία για την γλώσσα.