Καλώς ήρθατε στην ελληνική έκδοση των βικιβιβλίων, μια συλλογή από ελεύθερα εκπαιδευτικά βιβλία που ο καθένας μας μπορεί να επεξεργαστεί.
Τα ελληνικά βικιβιβλία ξεκινήσανε τον Ιούλιο του 2004 και τώρα έχουνε 251 σελίδες.