Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Ενοποιημένων Οιμονομικών Καταστάσεων

Η παγκόσμια οικονομία γνώρισε τα τελευταία 50 χρόνια μεγάλη ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε επίπεδο κεφαλιστικής επάρκειας. Η τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη του επιχειρείν κσι διοικείν συντέλεσαν, εκτός των άλλων, στη δημιουργία σύγχρονων επιχειρίσεων, εξειδικευμένων στη παραγωγή ¨προηγμένης τεχνολογίας, καθώς και στην παροχή εξειδικεθμένων θπηρεσιών, που καλύπτοθν τις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου.