Η σημασία της έρευνας αγοράς σε μια επιχείρηση

Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα του Βιβλίου

Τηλεφωνική Έρευνα

Burns C. Alvin, Bush F. Ronald. (2003). Marketing Research. Prentice Hall.

Πλεονεκτήματα • Γρήγορος τρόπος συλλογής στοιχείων • Ευκολότερη πρόσβαση και παρακολούθηση του δείγματος • Ερωτήσεις μπορούν να διευκρινιστούν από αυτόν που παίρνει την συνέντευξη • Δυνατότητα να ξανακαλέσεις τους ερωτηθέντες Μειονεκτήματα • Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι μικρότερες και λιγότερο σύνθετες σε σχέση με αυτές σε μια προσωπική συνέντευξη • Οι συνεντεύξεις πρέπει να είναι μικρές – λιγότερο από 30 λεπτά • Δεν υπάρχει καμία οπτική επικοινωνία

Τι μπορεί να προσφέρει η έρευνα αγοράς σε μία επιχείρηση;

Burns C. Alvin, Bush F. Ronald. (2003). Marketing Research. Prentice Hall.

Σήμερα που οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση κάθε είδους πληροφορίας η οποία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ή τη διατήρηση μίας επιτυχημένης πορείας. Μία από τις πλέον σημαντικές πηγές πληροφόρησης είναι η γνώμη του καταναλωτή/πελάτη η οποία, δια μέσου της έρευνας αγοράς, μπορεί να αξιοποιηθεί και να προστατεύσει τις μελλοντικές πωλήσεις και την απόδοση των επενδύσεων της επιχείρησης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Έρευνα Αγοράς

Christine Moorman, Gerald Zaltman and Rohit Deshpande, 1992, «Relationships between providers and users of market research: The dynamics of trust within and between organizations», pp. 3-14.

Όλοι γνωρίζουμε, ότι η επιτυχία η μη μιας Επιχείρησης, έγκειται στην αποδοχή της από τους καταναλωτές. Η έρευνα Αγοράς, παρά το γεγονός ότι είναι λίγο πολύ γνώριμη έννοια, ελάχιστοι γνωρίζουν όλα τα οφέλη που δύναται να προσφέρει σε μια Επιχείρηση. Θεωρούμε, ότι ο καλύτερος τρόπος να κατανοηθούν τα οφέλη της έρευνας Αγοράς, είναι να παρουσιάσουμε το σκοπό και τον τρόπο που διεξάγεται η έρευνα και τα αποτελέσματα της. Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι ο προσδιορισμός των προθέσεων των καταναλωτών για μια Επιχείρηση ή κάποιο προϊόν.