Η μεταφορά και η διανομή του φυσικού αερίου

Η μεταφορά και διανομή του φυσικού αερίου γίνεται με αέρια μορφή μέσω δικτύου ή σε υγρή μορφή με δεξαμενές.

Εισαγωγή

επεξεργασία

Εισαγωγή από την ξηρά

επεξεργασία

Η μεταφορά του φυσικού αερίου γίνεται με ένα δίκτυο υπόγειων αγωγών που διασχίζει βουνά και πεδιάδες. Όταν εισάγεται φυσικό αέριο σε μία χώρα περνάει και ελέγχεται από έναν μετρητικό σταθμό στα σύνορα της χώρας.

Εισαγωγή από τη θάλασσα

επεξεργασία

Εισαγωγή από τη θάλασσα γίνεται με ένα ειδικό δεξαμενόπλοιο μεταφέρει το υγροποιημένο φυσικό αέριο στα λιμάνια.