Η ανεργία στη χώρα μας. Σύγχρονες προσπάθειες των αρμοδίων φορέων και τάσεις προς καταπολέμηση της

Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα του Βιβλίου

Συμβουλή Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι υπερβολικά σύντομο για να καλύψει το θέμα που περιγράφεται στον τίτλο της. Αν θέλετε μπορείτε να την επεκτείνετε.


Περίληψη

επεξεργασία

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της Ελληνικής αγοράς εργασίας είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, άτομα που διαθέτουν πτυχία είτε Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) ή από Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ο βαθμός ανεργίας βρίσκετε σε υψηλά επίπεδα. Τα ποσοστά ανεργίας για τα άτομα αυτά ήταν τόσο υψηλά όσο με εκείνα από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, τα επίπεδα της ανεργίας ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων τομέων. Για παράδειγμα, για ορισμένες θεματικές ομάδες, όπως Γεωργία, το επίπεδο της ανεργίας είναι πολύ υψηλό (18%), ενώ για κάποιους άλλους, όπως η Μηχανική, είναι σχετικά χαμηλό (8%). Επιπλέον, άλλες ομάδες που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα της ανεργίας είναι: οι νέοι, ιδίως των νέων εισερχομένων στην αγορά εργασίας και στις γυναίκες. Όσον αφορά τις διάφορες ηλικίες, η ανεργία είναι πολύ υψηλότερη για τους νέους ανθρώπους, ενώ μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. Όσον αφορά το τελευταίο, το ποσοστό της ανεργίας για τις γυναίκες (16%) είναι υπερδιπλάσιο από τους άνδρες (6%).


Παραπομπές

επεξεργασία

Livanos,I (2009), ‘’Modelling the incidence of unemployment: the case of Greece’’, Applied Economics Letters, 16 (16), σελ. 1607-1611.