Το Ελληνικό Αλφάβητο αποτελείται απο 24 γράμματα εκ των οποίων τα 7 ειναι φωνήεντα και τα 17 σύμφωνα.

Α - α (Άλφα) Β - β (Βήτα) Γ - γ (Γάμα) Δ - δ (Δέλτα) Ε - ε (Έψιλον Ζ - ζ (Ζήτα) Η - η (Ήτα) Θ - θ (Θήτα) Ι - ι (Ιώτα- γιώτα) Κ - κ (Κάπα) Λ - λ (Λάμδα) Μ - μ (Μι) Ν - ν (Νι) Ξ - ξ (Ξι) Ο - ο (Ό μικρον ή ομικρον) Π - π (Πί) Ρ - ρ (Ρό) Σ - σ (Σίγμα) Τ - τ (Τάφ) Υ - υ (Υ ψιλόν ή ύψιλον) Φ - φ (Φί) Χ - χ (Χι) Ψ - ψ (Ψι) Ω - ω (Ο μέγα ή Ωμέγα)