Εισαγωγή στην C και C++ σε Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Δημιουργίας Λογισμικού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

 
== Το πρώτο μας πρόγραμμα ==
Το πρώτο μας πρόγραμμα έχει ψυχολογικό και διδακτικό σκοπό. Η επιτυχής δημιουργία και εκτέλεση του θα μας δώσει το πρώτο ενθαρρυντικό σήμα ότι το περιβάλλον μας δουλέει και ότι
Για προγράμματα που εκτείνονται σε ένα μόνο αρχείο δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα έργο.
η έξοδος του προγράμματος είναι ορατή σε μας!.
'''Αρχείο->Νεο->Πηγαίο Αρχείο'''
 
Για προγράμματα που εκτείνονται σε ένα μόνο αρχείο δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα έργο. οπότε για να ξεκινήσετε δώστε την εντολή του μενου :
*[Dev-C++]'''Αρχείο->Νεο->Πηγαίο Αρχείο''' ή
*[Code::Blocks]'''File->New->File...''' και από τα πλαίσια διαλόγου επιλέξτε C/C++ κατηγορία και κατόπιν C
*[Eclipse CDT] '''File->New->C project''' (στo eclipse πρέπει να δημιουργήσετε project για να γίνει η δημιουργία και εκτέλεση).
{{Κώδικας:Βασικό
|Το πρώτο μας πρόγραμμα θα εμφανίσει σαν έξοδο ένα [[:w:Συμβολοσειρά|αλφαρηθμητικό]] με χρήση της συνάρτησης '''printf'''.
* Μετά την εντολή getchar(); υπάρχει ένα σχόλιο μιας γραμμής που το ξεκίνημά του οριοθετήτε από τους χαρακτήρες '''//''' . Το λέμε σχόλιο μιας γραμμής γιατί αν συνεχίσετε στην επόμενη γραμμή το πρόγραμμα θα είναι λάθος συντακτικά.
* και τέλος η εντολή '''return''' η οποία επιτελεί δυο ενέργειες. Τερματίζει την εκτέλεση της συνάρτησης (και επεισή η main είναι η πρώτη συνάρτηση αυτό σημαίνει ότι τερματίζει το πρόγραμμά μας) και επιστρέφει μια τιμή. Η δυνατότητα μια συνάρτηση να επιστρέφει τιμή έχει δυο βασικές χρησιμότητες. Μπορεί αυτό να είναι το αποτέλεσμα του υπολογισμού της συνάρτησης, μπορεί επίσης να είναι μια ένδειξη αν υπήρχε κάποιο σφάλμα.
 
Στο eclipse πρέπει να δημιουργήσετε project για να μπορέσετε να δημιουργήσετε και να εκτελέσετε το πρόγραμμα.
 
== Είσοδος Υπολογισμός Έξοδος ==
Ανώνυμος χρήστης