Εισαγωγή στην C και C++ σε Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Δημιουργίας Λογισμικού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ IDEs
Γραμμή 23:
'''Αρχείο->Νεο->Πηγαίο Αρχείο'''
{{Κώδικας:Βασικό
|Το πρώτο μας πρόγραμμα θα εμφανίσει σαν έξοδο ένα [[:w:Συμβολοσειρά|αλφαρηθμητικό]] με χρήση της συνάρτησης '''printf'''.
|<source lang="c">
#include <stdio.h>
Γραμμή 31:
printf("Hello, world!\n");
getchar(); // Χρήσιμη στο Dev-c++
return 0;
}
Γραμμή 47:
* η '''printf''' είναι η ποιό συχνά χρησημοποιούμενη εντολή και αυτό είναι λογικό αφού είναι εντολή εξόδου, δηλαδή εμφανίζει στην οθόνη μας τα αποτελέσματα του προγράμματος.
* η εντολή '''getchar();''' είναι ποιό ''φορητή'' εκδοχή της system("PAUSE") η οποία παγώνει το πρόγραμμα πριν τελειώσει επιτρέπωντας μας να δούμε την έξοδο του. Το πρόβλημα με την system("PAUSE") είναι ότι δεν υπάρχει σε συστήματα ύπου unix σε αντίθεση με την ''getchar();'' που υπάρχει και σε συστήματα unix και επίσης σταματά απλούστερα το πρόγραμμα μέχρι να πατήσουμε enter.
* Μετά την εντολή getchar(); υπάρχει ένα σχόλιο μιας γραμμής που το ξεκίνημά του οριοθετήτε από τους χαρακτήρες '''//''' . Το λέμε σχόλιο μιας γραμμής γιατί αν συνεχίσετε στην επόμενη γραμμή το πρόγραμμα θα είναι λάθος συντακτικά.
* και τέλος η εντολή '''return''' η οποία επιτελεί δυο ενέργειες. Τερματίζει την εκτέλεση της συνάρτησης (και επεισή η main είναι η πρώτη συνάρτηση αυτό σημαίνει ότι τερματίζει το πρόγραμμά μας) και επιστρέφει μια τιμή. Η δυνατότητα μια συνάρτηση να επιστρέφει τιμή έχει δυο βασικές χρησιμότητες. Μπορεί αυτό να είναι το αποτέλεσμα του υπολογισμού της συνάρτησης, μπορεί επίσης να είναι μια ένδειξη αν υπήρχε κάποιο σφάλμα.
 
Στο eclipse πρέπει να δημιουργήσετε project για να μπορέσετε να δημιουργήσετε και να εκτελέσετε το πρόγραμμα.
 
== Είσοδος Υπολογισμός Έξοδος ==
Ανώνυμος χρήστης