Εισαγωγή στην C και C++ σε Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Δημιουργίας Λογισμικού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

(πρόγραμμα ε/ε)
 
{{Κώδικας:Βασικό
|Το πρόγραμμα θα ζητήσει από το πληκτρολόγιο δυο αριθμούς και θα υπολογίσει και θα εμφανίσει σαν έξοδο τον μεγαλύτερο.
|Το πρώτο μας πρόγραμμα θα εμφανίσει σαν έξοδο ένα [[:w:Συμβολοσειρά|αλφαρηθμητικό]] με χρήση της συνάρτησης '''printf'''
|<source lang="c">
#include<stdio.h>
char name[20] ;
scanf("%d",&a); getchar() ;
scanf("%d",&b); getchar() ;
if ( a<b )
printf("μεγαλύτερος είναι ο: %d \n",b);
printf("μεγαλύτερος είναι ο : %d \n ",a);
getchar() ; //system("PAUSE");
getchar() ; //system("PAUSE");
return 0;
}
|
}}
 
Η εντολή '''system("chcp 1253");''' είναι χρήσιμη για την εμφάνιση ελληνικών.
 
== Έννοιες ==
Ανώνυμος χρήστης