Εισαγωγή στην C και C++ σε Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Δημιουργίας Λογισμικού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

πρόγραμμα ε/ε
(Είσοδος Υπολογισμός Έξοδος)
(πρόγραμμα ε/ε)
Αρχικά δεν θα μιλήσουμε για είσοδο/έξοδο σε αρχείο.
Ας δούμε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποία θα πάρει σαν είσοδο 5 αριθμούς και θα μας εμφανίσει τον μεγαλύτερο στην οθόνη.
 
{{Κώδικας:Βασικό
|Το πρώτο μας πρόγραμμα θα εμφανίσει σαν έξοδο ένα [[:w:Συμβολοσειρά|αλφαρηθμητικό]] με χρήση της συνάρτησης '''printf'''
|<source lang="c">
#include<stdio.h>
 
int main(void)
{
system("chcp 1253");
//system("chcp 28597");
int a,b ;
int max ;
char name[20] ;
scanf("%d",&a); getchar() ;
scanf("%d",&b); getchar() ;
if ( a<b )
printf("μεγαλύτερος είναι ο: %d \n",b);
else
printf("μεγαλύτερος είναι ο : %d \n ",a);
getchar() ; //system("PAUSE");
return 0;
}
</source>
|
}}
 
== Έννοιες ==
Ανώνυμος χρήστης