Βικιβιβλία:Πνευματικά Δικαιώματα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

συγχώνευση ιστορικών
μ (Η Βικιπαίδεια:Πνευματικά δικαιώματα μετονομάστηκε σε Βικιβιβλία:Πνευματικά Δικαιώματα: συγχώνευση ιστορικών)
(συγχώνευση ιστορικών)
ΟιΗ άδειεςάδεια που χρησιμοποιείχρησιμοποιούν ητα [[Βικιπαίδεια]]Βικιβιβλία επιτρέπουν τηνεπιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο με τρόπο παρόμοιο με εκείνονεκείνο που επιτρέπει ελεύθερη χρήση στο [[w:ελεύθερο λογισμικό]]. Δηλαδή, το περιεχόμενο τηςτων ΒικιπαίδειαςΒικιβιβλίων μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί εφ' όσoνόσων η νέα έκδοση προσφέρει τις ίδιες ελευθερίες σε άλλους και αναγνωρίζει τους συγγραφείς του άρθρου στηνστα ΒικιπαίδειαΒικιβιβλία (ένας σύνδεσμος προς το άρθρο ικανοποιεί αυτόναυτό τον σκοπό). Συνεπώς τα άρθρα τηςτων ΒικιπαίδειαςΒικιβιβλίων θα παραμείνουν για πάντα ελεύθερα από οποιονδήποτε σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους υπάρχουν για να εξασφαλίσουν την ελευθερία αυτή.
Η Βικιπαίδεια είναι ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Παρ'όλα αυτά το περιεχόμενό της προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Τόσο τα κείμενα όσο και οι εικόνες και τα πολυμέσα που βρίσκονται στη Βικιπαίδεια αποτελούν [[πνευματική ιδιοκτησία]], εκτός αν κάπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο, επιτρέπεται όμως η χρήση και η αναπαραγωγή τους χωρίς αντάλλαγμα με μνεία στην πηγή και στους δημιουργούς.
 
ΌλαΓια την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, τα κείμενα που περιλαμβάνονται στηνστα ΒικιπαίδειαΒικιβιβλία προσφέρονται στο κοινό υπό την άδεια [[w:Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU]] (GFDL). Το πλήρες κείμενο της άδειας βρίσκεται στο [[w:Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License]].
Οι άδειες που χρησιμοποιεί η [[Βικιπαίδεια]] επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που επιτρέπει ελεύθερη χρήση στο [[ελεύθερο λογισμικό]]. Δηλαδή, το περιεχόμενο της Βικιπαίδειας μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί εφ' όσoν η νέα έκδοση προσφέρει τις ίδιες ελευθερίες σε άλλους και αναγνωρίζει τους συγγραφείς του άρθρου στην Βικιπαίδεια (ένας σύνδεσμος προς το άρθρο ικανοποιεί αυτόν τον σκοπό). Συνεπώς τα άρθρα της Βικιπαίδειας θα παραμείνουν για πάντα ελεύθερα από οποιονδήποτε σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους υπάρχουν για να εξασφαλίσουν την ελευθερία αυτή.
 
:'''Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτού του κειμένου κάτω από τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, Έκδοση 1.2 ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοση δημοσιευμένη από το [[w:Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού]]· χωρίς ΑμετάβληταΑπαράλαχτους ΤμήματαΤομείς, χωρίς Κείμενα ΜπροστινούΜπροστά Εξωφύλλου, και χωρίς Κείμενα Πίσω Εξωφύλλου.'''
==Κείμενα==
:'''Ένα αντίγραφο της άδειας περιλαμβάνεται στην σελίδα με τίτλο "[[w:Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License|GNU Free Documentation License]]".'''
Όλα τα κείμενα που περιλαμβάνονται στην Βικιπαίδεια προσφέρονται στο κοινό υπό την άδεια [[Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU]] (GFDL). Το πλήρες κείμενο της άδειας βρίσκεται στο [[Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License]].
:'''Το περιεχόμενο τηςτων ΒικιπαίδειαςΒικιβιβλίων καλύπτεται από [[ΒικιπαίδειαΒικιβιβλία:Αποποίηση ευθυνών|αποποίηση ευθυνών]].'''
 
Το [[Αγγλική γλώσσα|αγγλικό]] κείμενο της GFDL είναι το μοναδικό νομικά δεσμευτικό κείμενο. Μια μετάφραση στα ελληνικά (που δεν έχει νομική ισχύ αλλά προσφέρεται για λόγους κατανόησης) βρίσκεται στην [[w:Βικιπαίδεια:Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU]].
:'''Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτού του κειμένου κάτω από τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, Έκδοση 1.2 ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοση δημοσιευμένη από το [[Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού]]· χωρίς Αμετάβλητα Τμήματα, χωρίς Κείμενα Μπροστινού Εξωφύλλου, και χωρίς Κείμενα Πίσω Εξωφύλλου.'''
:'''Ένα αντίγραφο της άδειας περιλαμβάνεται στην σελίδα με τίτλο "[[Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License|GNU Free Documentation License]]".'''
:'''Το περιεχόμενο της Βικιπαίδειας καλύπτεται από [[Βικιπαίδεια:Αποποίηση ευθυνών|αποποίηση ευθυνών]].'''
 
Το [[Αγγλική γλώσσα|αγγλικό]] κείμενο της GFDL είναι το μοναδικό νομικά δεσμευτικό κείμενο. Μια μετάφραση στα ελληνικά (που δεν έχει νομική ισχύ αλλά προσφέρεται για λόγους κατανόησης) βρίσκεται στην [[Βικιπαίδεια:Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU]].
 
==Εικόνες και πολυμέσα==
Σε αντίθεση με τα κείμενα, για τα οποία ισχύει χωρίς εξαίρεση η άδεια GFDL, στις εικόνες και στα πολυμέσα η επιλογή της άδειας εναπόκειται στον δημιουργό τους. '''Οι άδειες των εικόνων και πολυμέσων είναι κι αυτές ελεύθερες, αλλά οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη βούληση του δημιουργού'''. Η άδεια κάθε εικόνας και κάθε πολυμέσου αναφέρεται στη σελίδα περιγραφής της. Στις περιπτώσεις εικόνων που δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της GFDL, ισχύουν οι ίδιοι όπως και σε κείμενα: Θα πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αντίγραφο της GFDL, και θα πρέπει να περιλαμβάνεται το ιστορικό της εικόνας και επεξεργάσιμo ψηφιακό αντίγραφο. Στην έντυπη εκδοχή θα πρέπει να αναφέρεται ο δημιουργός της εικόνας (ή οι 5 κυριότεροι). Σε περιπτώσεις εικόνων ή πολυμέσων που δημοσιεύονται με όρους διαφορετικών αδειών χρήσης ακολουθήστε τους όρους που αναφέρονται σε αυτές.
 
;Σημείωση: Ορισμένες από τις εικόνες μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτου και να μην διατίθενται κάτω από μια ελεύθερη άδεια, αλλά βρίσκονται στην Βικιπαίδεια [[Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση|κατ'εξαίρεση]] σύμφωνα με συγκεκριμένους [[Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση#Κριτήρια εύλογης χρήσης|κανόνες και περιορισμούς]] που εξαρτώνται από την φύση των εικόνων και το περιεχόμενο των άρθρων στα οποία βρίσκονται. Η χρήση τους εκτός των συγκεκριμένων άρθρων πιθανότατα να αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
 
==Αμετάβλητα αντίγραφα==
Ανεξάρτητα άρθρα ή όλο το περιεχόμενο της Βικιπαίδειας μπορεί χωρίς εξαίρεση να τυπωθεί ή εκδοθεί ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η ενότητα 2 της GFDL. Το αντίγραφο πρέπει να βρίσκεται ολόκληρο, ειδικά το ιστορικό αλλαγών (με τα ονόματα των συντακτών που συμμετείχαν στο έγγραφο) πρέπει να αντιγραφεί και αυτό.
 
Ανεξάρτητα άρθρα ή όλο το περιεχόμενο τηςτων ΒικιπαίδειαςΒικιβιβλίων μπορεί χωρίς εξαίρεση να τυπωθεί ή εκδοθεί ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η ενότητα 2 της GFDL. Το αντίγραφο πρέπει να βρίσκεται ολόκληρο, ειδικά το ιστορικό αλλαγών (με τα ονόματα των συντακτών που συμμετείχαν στο έγγραφο) πρέπει να αντιγραφεί και αυτό.
Δείτε επίσης http://en.wikipedia.org/wiki/wikipedia:verbatim_copying
 
Δείτε επίσης http[[://en.wikipedia.org/wiki/:w:wikipedia:verbatim_copying]].
 
==Τροποποιήσεις==
 
Αν μέρη από ένα άρθρο τροποποιηθούντροποιηθούν, τότε πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η ενότητα 4 της GFDL. Ειδικότερα πρέπει να παραχωρούνται τα παρακάτω:
* Η τροποποιημένη έκδοση του νέου έργου πρέπει να εκδοθεί πάλι με την GFDL.
* Πρέπει να αναφέρονται οι συντάκτες των προηγούμενων εκδόσεων.
* Πρέπει να παραχωρείται ένα «Διαφανές"Διάφανο Αντίγραφο» (transparent copy)" (στην περίπτωση ενός άρθρου τηςτων ΒικιπαίδειαςΒικιβιβλίων, το κείμενό του σε μορφή κώδικα wiki, HTML ή άλλη μορφή ανάγνωσης που μπορεί να αντιγραφεί, και της οποίας οι προδιαγραφές είναι ελεύθερα διαθέσιμες).
 
==Πρακτική εφαρμογή σε διαδικτυακά μέσα==
Στην περίπτωση μιαςμια διαδικτυακής έκδοσης των περιεχομένων τηςτων ΒικιπαίδειαςΒικιβιβλίων υπάρχει μια ανεπίσημη "Συμφωνία Κυρίων": Συνήθως οι συντάκτες συμφωνούν αντί για μια επακριβή ερμηνεία της άδειας (φυσικό αντίγραφο όλων των σχετικών στοιχείων, παραχώρηση αντιγράφου) μπορεί η παρακάτω πρόταση να τοποθετηθεί κάτω από το κάθε άρθρο (στο παράδειγμα: χρησιμοποιείται το άρθρο ΧΨΩ):
 
===για άρθρα===
 
{| class="toccolours"
|Αυτό το κείμενοάρθρο βασίζεται στο άρθρο [http://el.wikipedia.org/wiki/Κύρια_Σελίδα ΧΨΩ] από την ελεύθερη εγκυκλοπαίδειατα [http://el.wikipedia.org/ ΒικιπαίδειαΒικιβιβλία]. Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και τροποποίηση αυτού του κειμένουβρίσκεται κάτω από τους όρους τηςτην [http://www.gnuexample.org/copyleftcom/fdl.htmltxt GNUΆδεια FreeΕλεύθερης DocumentationΤεκμηρίωσης LicenseGNU]. ΣτηνΣτα ΒικιπαίδειαΒικιβιβλία βρίσκεται ένας [http://el.wikipediawikibooks.org/w/index.php?title=Κύρια_Σελίδα&action=history κατάλογος των συντακτών].
|}
 
Το "ΒικιπαίδειαΒικιβιβλία" θα πρέπει να είναι απ' ευθείας σύνδεσμος προς την Κύρια Σελίδα τηςτων ελληνόγλωσσηςελληνόγλωσσων ΒικιπαίδειαςΒικιβιβλίων, το "άρθρο ΧΨΩ" απ' ευθείας σύνδεσμος προς το αντίστοιχο άρθρο στηνστα ΒικιπαίδειαΒικιβιβλία, και το "κατάλογος των συντακτών" θα πρέπει να είναι απ' ευθείας σύνδεσμος προς το ιστορικό αλλαγών του αντίστοιχου άρθρου. Το "GNUΆδεια FreeΕλεύθερης DocumentationΤεκμηρίωσης LicenseGNU" πρέπει να είναι σύνδεσμος προς ένα τοπικό αντίγραφο της [[w:Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License|άδειας]].
 
Το κείμενο πρέπει να μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και άνθρωπο (να μην είναιόχι εικόνα), όλοι οι σύνδεσμοι προς τηντα ΒικιπαίδειαΒικιβιβλία πρέπει να είναι απ' ευθείας (όχι ανακατευθύνσεις ή Javascript).
 
===για εικόνες που βρίσκονται στο el.wikipediawikibooks.org===
{| class="toccolours"
|Αυτή η εικόνα βασίζεται στην εικόνα [http://el.wikipediawikibooks.org/wiki/Εικόνα:Παράδειγμα.jpg ΧΨΩ] από την ελεύθερη εγκυκλοπαίδειατα [http://el.wikipedia.org/ ΒικιπαίδειαΒικιβιβλία]. Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτής της εικόναςβρίσκεται κάτω από τους όρους τηςτην [http://www.gnuexample.org/copyleftcom/fdl.htmltxt GNUΆδεια FreeΕλεύθερης DocumentationΤεκμηρίωσης LicenseGNU]. Ο δημιουργός της εικόνας είναι ο ''ΑΒΓ''.
|}
 
Το "ΒικιπαίδειαΒικιβιβλία" θα πρέπει να είναι απ' ευθείας σύνδεσμος προς την Κύρια Σελίδα τηςτων ελληνόγλωσσηςελληνόγλωσσων ΒικιπαίδειαςΒικιβιβλίων, το "εικόνα ΧΨΩ" απ' ευθείας σύνδεσμος προς την σελίδα περιγραφής της εικόνας στηνστα ελληνόγλωσσηελληνόγλωσσα ΒικιπαίδειαΒικιβιβλία, ''ΑΒΓ'' είναι το όνομα του δημιουργού της που αναφέρεται στην σελίδα περιγραφής. Το "GNUΆδεια FreeΕλεύθερης DocumentationΤεκμηρίωσης LicenseGNU" πρέπει να είναι σύνδεσμος προς ένα τοπικό αντίγραφο της [[w:Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License|άδειας]]. '''ΓιαΟρισμένες από τις εικόνες που διανέμονται κάτω από διαφορετική άδεια, και πρέπει να ακολουθούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σελίδες περιγραφής τους.'''
 
Το κείμενο πρέπει να μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και άνθρωπο (να μην είναιόχι εικόνα), όλοι οι σύνδεσμοι προς τηντα ΒικιπαίδειαΒικιβιβλία πρέπει να είναι απ' ευθείας (όχι ανακατευθύνσεις ή Javascript).
 
===για εικόνες που βρίσκονται στο commons.wikimedia.org===
{| class="toccolours"
|Αυτή η εικόνα βασίζεται στην εικόνα [http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Example.jpg ΧΨΩ] από την ελεύθερη εγκυκλοπαίδειατα [http://commons.wikimedia.org/wiki/Κύρια_Σελίδα ΒικιπαίδειαCommons]. Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτής της εικόναςβρίσκεται κάτω από τους όρους τηςτην [http://www.gnuexample.org/copyleftcom/fdl.htmltxt GNUΆδεια FreeΕλεύθερης DocumentationΤεκμηρίωσης LicenseGNU]. Ο δημιουργός της εικόνας είναι ο ''ΑΒΓ''.
|}
 
Το "ΒικιπαίδειαCommons" θα πρέπει να είναι απ'ευθείας σύνδεσμος προς την ελληνόγλωσση Κύρια Σελίδα των Commons, το "εικόνα ΧΨΩ" απ' ευθείας σύνδεσμος προς την σελίδα περιγραφής της εικόνας στα Commons, ΑΒΓ είναι το όνομα του δημιουργού της που αναφέρεται στην σελίδα περιγραφής. Το "GNUΆδεια FreeΕλεύθερης DocumentationΤεκμηρίωσης LicenseGNU" πρέπει να είναι σύνδεσμος προς ένα τοπικό αντίγραφο της [[w:Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License|άδειας]]. '''Ορισμένες από τις εικόνες διανέμονται κάτω από διαφορετική άδεια και πρέπει να ακολουθούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σελίδες περιγραφής τους.'''
 
Το κείμενο πρέπει να μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και άνθρωπο (να μην είναιόχι εικόνα), όλοι οι σύνδεσμοι προς τηντα ΒικιπαίδειαCommons πρέπει να είναι απ' ευθείας (όχι ανακατευθύνσειςανακατευθήνσεις ή Javascript).
 
==Πρακτική εφαρμογή σε έντυπα μέσα==
 
Θεωρείται δεδομένο ότι σε έντυπες εκδόσεις, η GFDL πρέπει να τυπωθεί, και δεν αρκεί ο σύνδεσμος προς μια δικτυακή έκδοση της άδειας. Επίσης το έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσο που θα περιέχει σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή το άρθρο που αναπαράγεται και σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενο από το πλήρες ιστορικό του. Η εκτύπωση συνδέσμου προς online εκδοχή του άρθρου και του ιστορικού του δεν θεωρείται επαρκής για τους όρους της GFDL δεδομένου ότι η χρήση μπορεί να γίνεται χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 
===Εικόνες και πολυμέσα===
ΣεΠολλές αντίθεσηεικόνες μεπου ταπεριλαμβάνονται κείμενα,στα γιαΒικιβιβλία ταβρίσκονται οποίακάτω ισχύειαπό χωρίς εξαίρεση ηδιαφορετική άδεια GFDLχρήσης, στις εικόνες και στα πολυμέσα η επιλογήοποία τηςαναφέρεται άδειαςστην εναπόκειταισελίδα στον δημιουργό τους. '''Οι άδειες των εικόνων και πολυμέσων είναι κι αυτές ελεύθερες, αλλά οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη βούληση του δημιουργού'''. Η άδειαπεριγραφής κάθε εικόνας και κάθε πολυμέσου αναφέρεται στη σελίδα περιγραφής της. Στις περιπτώσεις εικόνων που δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της GFDL, ισχύουν οι ίδιοι όπως και σε κείμενα: Θα πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αντίγραφο της GFDL, και θα πρέπει να περιλαμβάνεται το ιστορικό της εικόνας και επεξεργάσιμoεπεξεργάσιμη ψηφιακό αντίγραφο. Στην έντυπη εκδοχή θα πρέπει να αναφέρεται ο δημιουργός της εικόνας (ή οι 5 κυριότεροι). Σε περιπτώσεις εικόνων ή πολυμέσων που δημοσιεύονται με όρους διαφορετικών αδειών χρήσης ακολουθήστε τους όρους που αναφέρονται σε αυτές.
 
==Ειδικές περιπτώσεις==
Σε περιπτώσεις εικόνων ή αποσπασμάτων κειμένων που δεν δημοσιεύονται με μια ελεύθερη άδεια χρήσης αλλά περιλαμβάνονται εδώ με το επιχείρημα της «"εύλογης χρήσης» ή της «παράθεσης αποσπάσματος»", το αιτιολογικό χρήσης τους αφορά την συγκεκριμένη χρήση που γίνεται σε κάποιο άρθρο τηςτα ΒικιπαίδειαςΒικιβιβλία και καμία διαβεβαίωση δεν παρέχεται για τον ίδιο ή για οποιοδήποτε διαφορετικό τρόπο χρήσης της εικόνας ή του κειμένου. Είναι πολύ πιθανό μια διαφορετική χρήση της εικόνας ή του αποσπάσματος κειμένου εκτός του πλαισίου του συγκεκριμένου εγκυκλοπαιδικού άρθρου να αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
 
[[Κατηγορία:Βικιπαίδεια βοήθεια|Πνευματικά δικαιώματα]]
[[Κατηγορία:Βικιπαίδεια πνευματικά δικαιώματα|*]]
 
[[Κατηγορία:Βικιπαίδεια βοήθεια|Πνευματικά δικαιώματα|{{PAGENAME}}]]
[[ca:Viquipèdia:Copyrights]]
[[de:Wikipedia:Lizenzbestimmungen]]
[[da:Wikipedia:Ophavsret]]
[[en:Wikipedia:Copyrights]]
[[es:Wikipedia:Copyrights]]
[[fr:Wikipédia:Copyright]]
[[ja:Wikipedia:著作権]]
[[ko:위키백과:저작권]]
[[hu:Wikipédia:Copyright]]
[[it:Aiuto:Copyright]]
[[nl:Wikipedia:Auteursrechten]]
[[no:Wikipedia:Opphavsrett]]
[[pl:Wikipedia:Prawa autorskie]]
[[pt:Copyrights]]
[[simple:Wikipedia:Copyrights]]
[[sv:Wikipedia:Upphovsrätt]]
[[th:วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์]]
[[zh-cn:Wikipedia:版权信息]]
146

επεξεργασίες