Βικιβιβλία:Πνευματικά Δικαιώματα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

τροποποίηση/αντιγραφή
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
(τροποποίηση/αντιγραφή)
Η άδεια που χρησιμοποιούνχρησιμοποιεί ταη Βικιβιβλία[[Βικιπαίδεια]] επιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο με τρόπο παρόμοιο με εκείνο που επιτρέπει ελεύθερη χρήση στο [[w:ελεύθερο λογισμικό]]. Δηλαδή, το περιεχόμενο τωντης ΒικιβιβλίωνΒικιπαίδειας μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί εφ' όσων η νέα έκδοση προσφέρει τις ίδιες ελευθερίες σε άλλους και αναγνωρίζει τους συγγραφείς του άρθρου σταστην ΒικιβιβλίαΒικιπαίδεια (ένας σύνδεσμος προς το άρθρο ικανοποιεί αυτό τον σκοπό). Συνεπώς τα άρθρα τωντης ΒικιβιβλίωνΒικιπαίδειας θα παραμείνουν για πάντα ελεύθερα από οποιονδήποτε σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους υπάρχουν για να εξασφαλίσουν την ελευθερία αυτή.
 
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, τα κείμενα που περιλαμβάνονται σταστην ΒικιβιβλίαΒικιπαίδεια προσφέρονται στο κοινό υπό την άδεια [[w:Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU]] (GFDL). Το πλήρες κείμενο της άδειας βρίσκεται στο [[w:Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License]].
 
:'''Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτού του κειμένου κάτω από τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, Έκδοση 1.2 ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοση δημοσιευμένη από το [[w:Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού]]· χωρίς Απαράλαχτους Τομείς, χωρίς Κείμενα Μπροστά Εξωφύλλου, και χωρίς Κείμενα Πίσω Εξωφύλλου.'''
:'''Ένα αντίγραφο της άδειας περιλαμβάνεται στην σελίδα με τίτλο "[[w:Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License|GNU Free Documentation License]]".'''
:'''Το περιεχόμενο τωντης ΒικιβιβλίωνΒικιπαίδειας καλύπτεται από [[ΒικιβιβλίαΒικιπαίδεια:Αποποίηση ευθυνών|αποποίηση ευθυνών]].'''
 
Το [[Αγγλική γλώσσα|αγγλικό]] κείμενο της GFDL είναι το μοναδικό νομικά δεσμευτικό κείμενο. Μια μετάφραση στα ελληνικά (που δεν έχει νομική ισχύ αλλά προσφέρεται για λόγους κατανόησης) βρίσκεται στην [[w:Βικιπαίδεια:Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU]].
 
==Αμετάβλητα αντίγραφα==
 
Ανεξάρτητα άρθρα ή όλο το περιεχόμενο τωντης ΒικιβιβλίωνΒικιπαίδειας μπορεί χωρίς εξαίρεση να τυπωθεί ή εκδοθεί ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η ενότητα 2 της GFDL. Το αντίγραφο πρέπει να βρίσκεται ολόκληρο, ειδικά το ιστορικό αλλαγών (με τα ονόματα των συντακτών που συμμετείχαν στο έγγραφο) πρέπει να αντιγραφεί και αυτό.
 
Δείτε επίσης [[http://en:w:.wikipedia.org/wiki/wikipedia:verbatim_copying]].
 
==Τροποποιήσεις==
 
Αν μέρη από ένα άρθρο τροποιηθούν, τότε πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η ενότητα 4 της GFDL. Ειδικότερα πρέπει να παραχωρούνται τα παρακάτω:
* Η τροποποιημένη έκδοση του νέου έργου πρέπει να εκδοθεί πάλι με την GFDL.
* Πρέπει να αναφέρονται οι συντάκτες των προηγούμενων εκδόσεων.
* Πρέπει να παραχωρείται ένα "Διάφανο Αντίγραφο" (στην περίπτωση ενός άρθρου τωντης ΒικιβιβλίωνΒικιπαίδειας, το κείμενό του σε μορφή wiki, HTML ή άλλη μορφή ανάγνωσης, της οποίας οι προδιαγραφές είναι ελεύθερα διαθέσιμες).
 
==Πρακτική εφαρμογή σε διαδικτυακά μέσα==
Στην περίπτωση μια διαδικτυακής έκδοσης των περιεχομένων τωντης ΒικιβιβλίωνΒικιπαίδειας υπάρχει μια ανεπίσημη "Συμφωνία Κυρίων": Συνήθως οι συντάκτες συμφωνούν αντί για μια επακριβή ερμηνεία της άδειας (φυσικό αντίγραφο όλων των σχετικών στοιχείων, παραχώρηση αντιγράφου) μπορεί η παρακάτω πρόταση να τοποθετηθεί κάτω από το κάθε άρθρο (στο παράδειγμα: χρησιμοποιείταιχρησιμοποιήται το άρθρο ΧΨΩ):
 
===για άρθρα===
 
{| class="toccolours"
|Αυτό το άρθρο βασίζεται στο άρθρο [http://el.wikipedia.org/wiki/Κύρια_Σελίδα ΧΨΩ] από τατην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια [http://el.wikipedia.org/ ΒικιβιβλίαΒικιπαίδεια]. Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και βρίσκεταιτροποποίηση αυτού του κειμένου κάτω από τηντους όρους της [http://www.example.com/fdl.txt ΆδειαΆδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU]. ΣταΣτην ΒικιβιβλίαΒικιπαίδεια βρίσκεται ένας [http://el.wikibookswikipedia.org/w/index.php?title=Κύρια_Σελίδα&action=history κατάλογος των συντακτών].
|}
 
Το "ΒικιβιβλίαΒικιπαίδεια" θα πρέπει να είναι απ' ευθείας σύνδεσμος προς την Κύρια Σελίδα τωντης ελληνόγλωσσωνελληνόγλωσσης ΒικιβιβλίωνΒικιπαίδειας, το "άρθρο ΧΨΩ" απ' ευθείας σύνδεσμος προς το αντίστοιχο άρθρο σταστην ΒικιβιβλίαΒικιπαίδεια, και το "κατάλογος των συντακτών" θα πρέπει να είναι απ' ευθείας σύνδεσμος προς το ιστορικό αλλαγών του αντίστοιχου άρθρου. Το "Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU" πρέπει να είναι σύνδεσμος προς ένα τοπικό αντίγραφο της [[w:Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License|άδειας]].
 
Το κείμενο πρέπει να μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και άνθρωπο (όχι εικόνα), όλοι οι σύνδεσμοι προς τατην ΒικιβιβλίαΒικιπαίδεια πρέπει να είναι απ' ευθείας (όχι ανακατευθύνσεις ή Javascript).
 
===για εικόνες που βρίσκονται στο el.wikibookswikipedia.org===
{| class="toccolours"
|Αυτή η εικόνα βασίζεται στην εικόνα [http://el.wikibookswikipedia.org/wiki/Εικόνα:Παράδειγμα.jpg ΧΨΩ] από τατην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια [http://el.wikipedia.org/ ΒικιβιβλίαΒικιπαίδεια]. Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτής της βρίσκεταιεικόνας κάτω από τηντους όρους της [http://www.example.com/fdl.txt ΆδειαΆδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU]. Ο δημιουργός της εικόνας είναι ο ''ΑΒΓ''.
|}
 
Το "ΒικιβιβλίαΒικιπαίδεια" θα πρέπει να είναι απ' ευθείας σύνδεσμος προς την Κύρια Σελίδα τωντης ελληνόγλωσσωνελληνόγλωσσης ΒικιβιβλίωνΒικιπαίδειας, το "εικόνα ΧΨΩ" απ' ευθείας σύνδεσμος προς την σελίδα περιγραφής της εικόνας σταστην ελληνόγλωσσαελληνόγλωσση ΒικιβιβλίαΒικιπαίδεια, ''ΑΒΓ'' είναι το όνομα του δημιουργού της που αναφέρεται στην σελίδα περιγραφής. Το "Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU" πρέπει να είναι σύνδεσμος προς ένα τοπικό αντίγραφο της [[w:Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License|άδειας]]. Ορισμένες από τις εικόνες διανέμονται κάτω από διαφορετική άδεια και πρέπει να ακολουθούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σελίδες περιγραφής τους.
 
Το κείμενο πρέπει να μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και άνθρωπο (όχι εικόνα), όλοι οι σύνδεσμοι προς τατην ΒικιβιβλίαΒικιπαίδεια πρέπει να είναι απ' ευθείας (όχι ανακατευθύνσεις ή Javascript).
 
===για εικόνες που βρίσκονται στο commons.wikimedia.org===
{| class="toccolours"
|Αυτή η εικόνα βασίζεται στην εικόνα [http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Example.jpg ΧΨΩ] από τατην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια [http://commons.wikimedia.org/wiki/Κύρια_Σελίδα CommonsΒικιπαίδεια]. Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και βρίσκεταιτροποποίηση αυτής της εικόνας κάτω από τηντους όρους της [http://www.example.com/fdl.txt ΆδειαΆδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU]. Ο δημιουργός της εικόνας είναι ο ''ΑΒΓ''.
|}
 
Το "CommonsΒικιπαίδεια" θα πρέπει να είναι απ'ευθείας σύνδεσμος προς την ελληνόγλωσση Κύρια Σελίδα των Commons, το "εικόνα ΧΨΩ" απ' ευθείας σύνδεσμος προς την σελίδα περιγραφής της εικόνας στα Commons, ΑΒΓ είναι το όνομα του δημιουργού της που αναφέρεται στην σελίδα περιγραφής. Το "Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU" πρέπει να είναι σύνδεσμος προς ένα τοπικό αντίγραφο της [[w:Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License|άδειας]]. Ορισμένες από τις εικόνες διανέμονται κάτω από διαφορετική άδεια και πρέπει να ακολουθούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σελίδες περιγραφής τους.
 
Το κείμενο πρέπει να μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και άνθρωπο (όχι εικόνα), όλοι οι σύνδεσμοι προς τατην CommonsΒικιπαίδεια πρέπει να είναι απ' ευθείας (όχι ανακατευθήνσεις ή Javascript).
 
==Πρακτική εφαρμογή σε έντυπα μέσα==
 
===Εικόνες===
Πολλές εικόνες που περιλαμβάνονται σταστην ΒικιβιβλίαΒικιπαίδεια βρίσκονται κάτω από διαφορετική άδεια χρήσης, η οποία αναφέρεται στην σελίδα περιγραφής κάθε εικόνας. Στις περιπτώσεις εικόνων που δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της GFDL, ισχύουν οι ίδιοι όπως και σε κείμενα: Θα πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αντίγραφο της GFDL, και θα πρέπει να περιλαμβάνεται το ιστορικό της εικόνας και επεξεργάσιμη ψηφιακό αντίγραφο. Στην έντυπη εκδοχή θα πρέπει να αναφέρεται ο δημιουργός της εικόνας (ή οι 5 κυριότεροι). Σε περιπτώσεις εικόνων που δημοσιεύονται με όρους διαφορετικών αδειών χρήσης ακολουθήστε τους όρους που αναφέρονται σε αυτές.
 
==Ειδικές περιπτώσεις==
Σε περιπτώσεις εικόνων ή αποσπασμάτων κειμένων που δεν δημοσιεύονται με μια ελεύθερη άδεια χρήσης αλλά περιλαμβάνονται εδώ με το επιχείρημα της "εύλογης χρήσης", το αιτιολογικό χρήσης τους αφορά την συγκεκριμένη χρήση που γίνεται σε κάποιο άρθρο τατης ΒικιβιβλίαΒικιπαίδειας και καμίακαμμία διαβεβαίωση δεν παρέχεται για τον ίδιο ή για οποιοδήποτε διαφορετικό τρόπο χρήσης της εικόνας ή του κειμένου. Είναι πολύ πιθανό μια διαφορετική χρήση της εικόνας ή του αποσπάσματος κειμένου εκτός του πλαισίου του συγκεκριμένου εγκυκλοπαιδικού άρθρου να αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
 
 
[[Κατηγορία:Βικιπαίδεια βοήθεια|Πνευματικά δικαιώματα|{{PAGENAME}}]]
[[Κατηγορία:Βικιπαίδεια πνευματικά δικαιώματα|*]]
 
[[ca:Viquipèdia:Copyrights]]
[[de:Wikipedia:Lizenzbestimmungen]]
[[da:Wikipedia:Ophavsret]]
[[en:Wikipedia:Copyrights]]
[[es:Wikipedia:Copyrights]]
[[fr:Wikipédia:Copyright]]
[[ja:Wikipedia:著作権]]
[[ko:위키백과:저작권]]
[[hu:Wikipédia:Copyright]]
[[it:Aiuto:Copyright]]
[[nl:Wikipedia:Auteursrechten]]
[[no:Wikipedia:Opphavsrett]]
[[pl:Wikipedia:Prawa autorskie]]
[[pt:Copyrights]]
[[simple:Wikipedia:Copyrights]]
[[sv:Wikipedia:Upphovsrätt]]
[[th:วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์]]
[[zh-cn:Wikipedia:版权信息]]
952

επεξεργασίες