Εισαγωγή στην C και C++ σε Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Δημιουργίας Λογισμικού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Συνεπώς είναι λογικό όταν ερχόμαστε σε επαφή με κάποια γλώσσα προγραμματισμού να προσπαθούμε πρώτα να εξοικιωθούμε με τις εντολές εκείνες που θα επιτελέσουν την είσοδο και έξοδο καθώς και τις βασικές εντολές επεξεργασίας δεδομένων.
Αρχικά δεν θα μιλήσουμε για είσοδο/έξοδο σε αρχείο.
Ας δούμε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίαοποίο θα πάρει σαν είσοδο 52 αριθμούς και θα μας εμφανίσει τον μεγαλύτερο στην οθόνη.
 
{{Κώδικας:Βασικό
Ανώνυμος χρήστης