Εισαγωγή στην C και C++ σε Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Δημιουργίας Λογισμικού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

** λίστα παραμέτρων ( είναι το '''(void)''') και σημαίνει ότι δεν έχει παραμέτρους η main αλλά όπως θα δούμε μπορούσαμε να έχουμε μια συνάρτηση με πολλές παραμέτρους. Οι παράμετροι είναι κάποια δεδομένα που δίνουμε στην συνάρτηση για να επεξεργαστεί και να δώσει κάποιο αποτέλεσμα.
** ένα κύριο σώμα εντολών της συνάρτησης που περιέχεται ανάμεσα σε άγκιστρα . '''{''' , '''}'''.
* η '''printf''' είναι η ποιόπιο συχνά χρησημοποιούμενηχρησιμοποιούμενη εντολή και αυτό είναι λογικό αφού είναι εντολή εξόδου, δηλαδή εμφανίζει στην οθόνη μας τα αποτελέσματα του προγράμματος.
* η εντολή '''getchar();''' είναι ποιόπιο ''φορητή'' εκδοχή της system("PAUSE") η οποία παγώνει το πρόγραμμα πριν τελειώσει επιτρέπωνταςεπιτρέποντας μας να δούμε την έξοδο του. Το πρόβλημα με την system("PAUSE") είναι ότι δεν υπάρχει σε συστήματα ύπουτύπου unix σε αντίθεση με την ''getchar();'' που υπάρχει και σε συστήματα unix και επίσης σταματά απλούστερα το πρόγραμμα μέχρι να πατήσουμε enter.
* Μετά την εντολή getchar(); υπάρχει ένα σχόλιο μιας γραμμής που το ξεκίνημά του οριοθετήτε από τους χαρακτήρες '''//''' . Το λέμε σχόλιο μιας γραμμής γιατί αν συνεχίσετε στην επόμενη γραμμή το πρόγραμμα θα είναι λάθος συντακτικά.
* και τέλος η εντολή '''return''' η οποία επιτελεί δυο ενέργειες. Τερματίζει την εκτέλεση της συνάρτησης (και επεισή η main είναι η πρώτη συνάρτηση αυτό σημαίνει ότι τερματίζει το πρόγραμμά μας) και επιστρέφει μια τιμή. Η δυνατότητα μια συνάρτηση να επιστρέφει τιμή έχει δυο βασικές χρησιμότητες. Μπορεί αυτό να είναι το αποτέλεσμα του υπολογισμού της συνάρτησης, μπορεί επίσης να είναι μια ένδειξη αν υπήρχε κάποιο σφάλμα.
Ανώνυμος χρήστης