Εισαγωγή στην C και C++ σε Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Δημιουργίας Λογισμικού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας
*[Eclipse CDT] '''File->New->C project''' (στo eclipse πρέπει να δημιουργήσετε project για να γίνει η δημιουργία και εκτέλεση).
{{Κώδικας:Βασικό
|Το πρώτο μας πρόγραμμα θα εμφανίσει σαν έξοδο ένα [[:w:Συμβολοσειρά|αλφαρηθμητικόαλφαριθμητικό]] με χρήση της συνάρτησης '''printf'''.
|<source lang="c">
#include <stdio.h>
Ανώνυμος χρήστης