Ψυχρή μέθοδος παρασκευής σαπουνιού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

==Δέκατο βήμα : Καθαρισμός και αποθήκευση του σαπουνιού.==
 
Αφήνουμε το νέο σαπούνι στα καλούπια του για 24 ώρες μέχρι να σκληρύνει αρκετά ώστε να μπορούμε να το βγάλουμε από το καλούπι και να το κόψουμε. Στο μεταξύ φυλάσσουμε τα υλικά μας και καθαρίζουμε τα διάφορα εργαλεία μας, φορώντας ακόμα τα προστατευτικά γάντια και τα γυαλιά μας, καθώς τα υπολειμματικάυπολείμματα είναι καυστικά.
 
Ενώ το νέο σαπούνι θα έχει σταθεροποιηθεί και θα μπορεί να κοπεί σε 24 ώρες, η διαδικασία της [[σαπωνοποίηση]]ςσαπωνοποίησης διαρκεί αρκετές μέρες καιακόμη. τοΤο σαπούνι θαμπορεί πρέπεινα θεωρηθεί ώριμο και να χρησιμοποιηθεί μετά από τέσσερις εβδομάδες οπότε θα μπορεί να θεωρηθεί ώριμο.
 
==Εξωτερικοί σύνδεσμοι==
Ανώνυμος χρήστης