Ψυχρή μέθοδος παρασκευής σαπουνιού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

==Πέμπτο βήμα: ανακατεύουμε τα συστατικά του μίγματος εντελώς.==
 
Αφού προσθέσουμεενώσουμε το καυστικό νάτριο καιμε τα λάδια μας, η χημική αντίδραση ξεκινά, οπότε εμείς πρέπει να αρχίσουμε νατην αναδεύουμεανάδευση με σταθερό ρυθμό.
 
Ενώ χρησιμοποιούμεΧρησιμοποιώντας τον αναδευτήρα στη θέση εκτός λειτουργίας, δηλαδή ως κουτάλι, ξεκινάμε σιγάσταδιακά σιγάτην να τον βάζουμε μπροστάανάδευση για σύντομα διαστήματα. Ξεκινάμε τον αναδευτήρα αρχικά για (3-5 δευτερόλεπτα) καιστη μετάθέση τον κλείνουμελειτουργίας, καισυνεχίζοντας συνεχίζουμεγια ναλίγο αναδεύουμετην σανανάδευση να ήτανστη κουτάλι.θέση Μόλιςεκτός αρχίσουμελειτουργίας. να χρησιμοποιούμε τον αναδευτήρα θαΘα δούμεπαρατηρήσουμε ότι το μίγμα αρχίζει να ενώνεται. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον αναδευτήρα με μικράεναλλαγές ξεσπάσματαστη λειτουργία του έως ότου το μίγμα ανακατευτείαμαλγαματοποιηθεί πλήρως., Μόλις το μίγμα ανακατευτεί πλήρωςοπότε πλησιάζουμε στηνστη φάση δημιουργίας ίχνους. ΠουΑυτή είναι η αρχή του το τελικού σταδίου. Μεπου με τη χρήση του ηλεκτρικού αναδευτήρα το στάδιο αυτό επιτυγχάνεται σε λιγότερο από ένα λεπτό., Μεενώ τηνμε τη χειροκίνητη μέθοδο μπορεί ναθα χρειαστείχρειαζόταν ως και μια ώρα.
 
==Βήμα έκτο: Προσθήκη αρωματικών.==
Ανώνυμος χρήστης