Ψυχρή μέθοδος παρασκευής σαπουνιού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Προσοχή: πάντα προσθέτουμε το καυστικό νάτριο στο νερό. Ποτέ το νερό στο καυστικό νάτριο. Εάν γίνει αυτό τότε θα έχουμε έκρηξη στην κανάτα !!!
 
Αφού φτιάξουμε το διάλυμα του καυστικού νατρίου, ξεκινάμεσυνεχίζουμε τηντη διαδικασία για να φτιάξουμε το σαπούνι μας. Η διαδικασία αυτή χωρίζεται σε δέκα βήματα.
 
==Δεύτερο βήμα: ζυγίζουμε τα λάδια μας.==
Ανώνυμος χρήστης