Εισαγωγή στην C και C++ σε Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Δημιουργίας Λογισμικού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
 
== Είσοδος Υπολογισμός Έξοδος ==
Σε γενικές γραμμές όλα τα προγράμματα θα επεξεργαστούν κάποια δεδομένα [[:en:w:Data_(computing)|δεδομένα]] τα οποία , είτε θα πάρουν από κάποια αρχεία του συστήματος αρχείων του υπολογιστή είτε από τον ίδιο τον χρήστη μέσα από το πληκτρολόγιο ή κάποια άλλη αλληλεπιδραστική συσκευή εισόδου , θα τα επεξεργαστούνε με βάση τις εντολές του προγράμματος και θα μετά θα δημιουργήσουν τα δεδομένα εξόδου τα οποία είτε θα
εμφανιστούν στην οθόνη μας είτε θα αποθηκευτούν σε κάποιο αρχείο για να τα εξετάσουμε μετά.
Συνεπώς είναι λογικό όταν ερχόμαστε σε επαφή με κάποια γλώσσα προγραμματισμού να προσπαθούμε πρώτα να εξοικιωθούμε με τις εντολές εκείνες που θα επιτελέσουν την είσοδο και έξοδο καθώς και τις βασικές εντολές επεξεργασίας δεδομένων.
μετά.
Συνεπώς είναι λογικό όταν ερχόμαστε σε επαφή με κάποια γλώσσα προγραμματισμού να προσπαθούμε πρώτα να εξοικιωθούμε με τις εντολές εκείνες που θα επιτελέσουν την
είσοδο και έξοδο καθώς και τις βασικές εντολές επεξεργασίας δεδομένων.
Αρχικά δεν θα μιλήσουμε για είσοδο/έξοδο σε αρχείο.
Ας δούμε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποία θα πάρει σαν είσοδο 5 αριθμούς και θα μας εμφανίσει τον μεγαλύτερο στην οθόνη.
2

επεξεργασίες