Σφάλματα σύνταξης: Ψευδείς επιλογές αρχείου

Τίτλος σελίδας Ψευδής επιλογή αρχείου Μέσω προτύπου;
Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/php (επεξεργασία | ιστορικό) float
Freeciv/Το πρώτο σου παιχνίδι (επεξεργασία | ιστορικό) float
Χρήστης:Maxim Reniţa (επεξεργασία | ιστορικό) left, right, left, right, left
Δεδομένα προσωπικά ενός χρήστη που χρησιμοποιούνται από κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία και να περιγραφεί αυτή (επεξεργασία | ιστορικό) image
Δεδομένα προσωπικά ενός χρήστη που χρησιμοποιούνται από κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία και να περιγραφεί αυτή (επεξεργασία | ιστορικό) image
Δεδομένα προσωπικά ενός χρήστη που χρησιμοποιούνται από κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία και να περιγραφεί αυτή (επεξεργασία | ιστορικό)
Wikijunior:Πρωθυπουργοί και Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας (επεξεργασία | ιστορικό) 60px
Wikijunior:Το ζωικό βασίλειο (επεξεργασία | ιστορικό) 426 x 599px
Wikijunior:Το ζωικό βασίλειο (επεξεργασία | ιστορικό) 423 x 599px
Wikijunior:Το ζωικό βασίλειο (επεξεργασία | ιστορικό) 430 x 599px
Οδηγός χρήσης pidgin/εκτυπώσιμη μορφή (επεξεργασία | ιστορικό) 500px Οδηγός χρήσης pidgin/Εκτελώντας τον πελάτη για πρώτη φορά! :-)
Οδηγός χρήσης pidgin/Εκτελώντας τον πελάτη για πρώτη φορά! :-) (επεξεργασία | ιστορικό) 500px
Οδηγός χρήσης pidgin/Εκτελώντας τον πελάτη για πρώτη φορά! :-) (επεξεργασία | ιστορικό) 500px
Οδηγός χρήσης pidgin/Εκτελώντας τον πελάτη για πρώτη φορά! :-) (επεξεργασία | ιστορικό) 500px
Οδηγός χρήσης pidgin/Εκτελώντας τον πελάτη για πρώτη φορά! :-) (επεξεργασία | ιστορικό) 500px
Οδηγός χρήσης pidgin/Εκτελώντας τον πελάτη για πρώτη φορά! :-) (επεξεργασία | ιστορικό) 500px
Οδηγός χρήσης pidgin/Εκτελώντας τον πελάτη για πρώτη φορά! :-) (επεξεργασία | ιστορικό) 500px
Οργανική Χημεία/Υδρογονάνθρακες/Αλκάνια (επεξεργασία | ιστορικό) κ-πεντάνιο
Οργανική Χημεία/Υδρογονάνθρακες/Αλκάνια (επεξεργασία | ιστορικό) 5px‎