Σφάλματα σύνταξης: Ψευδείς επιλογές αρχείου

Τίτλος σελίδας Ψευδής επιλογή αρχείου Μέσω προτύπου;
Οργανική Χημεία/Υδρογονάνθρακες/Αλκάνια (επεξεργασία | ιστορικό) κ-πεντάνιο
Οργανική Χημεία/Υδρογονάνθρακες/Αλκάνια (επεξεργασία | ιστορικό) 5px‎
Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/php (επεξεργασία | ιστορικό) float
Freeciv/Το πρώτο σου παιχνίδι (επεξεργασία | ιστορικό) float
Χρήστης:Maxim Reniţa (επεξεργασία | ιστορικό) left, right, left, right, left
Δεδομένα προσωπικά ενός χρήστη που χρησιμοποιούνται από κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία και να περιγραφεί αυτή (επεξεργασία | ιστορικό) image
Δεδομένα προσωπικά ενός χρήστη που χρησιμοποιούνται από κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία και να περιγραφεί αυτή (επεξεργασία | ιστορικό) image
Δεδομένα προσωπικά ενός χρήστη που χρησιμοποιούνται από κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία και να περιγραφεί αυτή (επεξεργασία | ιστορικό)
Wikijunior:Πρωθυπουργοί και Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας (επεξεργασία | ιστορικό) 60px
Οδηγός χρήσης Mozilla Thunderbird/Αναλυτική παρουσίαση του Thunderbird (επεξεργασία | ιστορικό) 98%px
Οδηγός χρήσης Mozilla Thunderbird/Αναλυτική παρουσίαση του Thunderbird (επεξεργασία | ιστορικό) 100%px
Οδηγός χρήσης Mozilla Thunderbird/Αναλυτική παρουσίαση του Thunderbird (επεξεργασία | ιστορικό) 99%px
Οδηγός χρήσης Mozilla Thunderbird/Αναλυτική παρουσίαση του Thunderbird (επεξεργασία | ιστορικό) 100%px
Οδηγός χρήσης Mozilla Thunderbird/Αναλυτική παρουσίαση του Thunderbird (επεξεργασία | ιστορικό) 100%px
Οδηγός χρήσης Mozilla Thunderbird/Αναλυτική παρουσίαση του Thunderbird (επεξεργασία | ιστορικό) 98%px
Βικιβιβλία:Αναγνωστήριο/Αρχείο 2005-2010 (προβολή κώδικα | ιστορικό) Eλληνικοποιημένο νεο λογότυπο svg 100px