Ασχολούνται με αυτή τη σελίδαΕπεξεργασία

  • Βουλγαρίδου Ανθή


Αμυντικός Προγραμματισμός (defensive programming) ονομάζεται, η προγραμματιστική προσέγγιση κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων σύμφωνα με την οποία ενδεχόμενες ασυνέπειες που μπορεί να υπάρχουν στα προγράμματα πρέπει να προβλεφθούν πριν προκύψουν. (σελιδα:75)