Παράκαμψη συνθηματικού στο BIOS

επεξεργασία

Προσπάθεια εγκατάστασης ελλακ λειτουργικού συστήματος διακόπη γιατί δεν μπορουσε να αλλάξει η σειρά εκκίνησης του BIOS λόγω συνθηματικού που πιθανών να είχε τεθεί από μαθητή ή από δυσλειτουργία.

Μια λύση που προτείνεται από πηγές στο διαδίκτυο είναι το [μηχανικό reset] του cmos ολοκληρωμένου που κρατάει τη σχετική πληροφορία.

Αδυναμία εγκατάστασης λογισμικού απο dvd

επεξεργασία

Εργαστήρια προηγουμένων ετών είχαν cd οδηγούς και πρέπει το λογισμικό να έιναι σε cd.

Σταμάτημα του υπολογιστή κατά το BIOS

επεξεργασία

[code] verifying dmi pool data [/code] Το παραπάνω μήνυμα εμφανίστηκε μετά από αποτυχημένη απόπειρα εγκατάστασης linux σε pc με μητρική VIA Apollo Pro 133 (pentium celeron 700Mhz)