Διαχείριση σχολικού εργαστηρίου/Οργάνωση σχολικού εργαστηρίου

Εγκατάσταση ελλακ Λειτουργικών Συστημάτων

επεξεργασία

Εγκατάσταση εικόνας σε πολλούς υπολογιστές

επεξεργασία

Χρησιμοποιώντας εργαλεία επαναφοράς όπως το partimage μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα από μια σταθερή και χρήσιμη εγκατάσταση, να γράψουμε την εικόνα σε κάποιο αφαιρούμενο αποθηκευτικό μέσο (πχ DVD-R) και κατόπιν να κάνουμε πανομοιότυπη εγκατάσταση σε όσους υπολογιστές θέλουμε χρησιμοποιώντας την λειτουργία επαναφοράς του προγράμματος. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε επιχειρήσεις, σχολικά εργαστήρια, internet cafes κτλ.

Εγκατάσταση από proxy(διαμεσολαβητή)

επεξεργασία

Εφόσον έχουμε ένα αξιόπιστο και γρήγορο τοπικό δίκτυο στο εργαστήριο μας μπορούμε να εξοικονομήσουμε σημαντικό χρόνο κατά την εγκατάσταση αναβάθμιση των συστημάτων μας χρησιμοποιώντας το κεντρικό υπολογιστή του εργαστηρίου σαν proxy ανάμεσα στους υπολογιστές του εργαστηρίου και σε έναν καθρεπτισμό μιας διανομής.

Χρησιμοποιώντας την λειτουργικότητα των σύγχρονων εξελιγμένων εργαλείων διαχείρισης πακέτων λογισμικού , όπως το [:w:APT|APT] (debian,ubuntu) μπορούμε να κάνουμε μια εγκατάσταση στον κεντρικό μας υπολογιστή και εφόσον τον ρυθμίσουμε σαν proxy οι υπολογιστές μας μπορούν να εγκαθιστούν/αναβαθμίζουν πακέτα από τον proxy μας.


Δείτε σχετικά

επεξεργασία

Εγκατάσταση Debian