Πληροφορική γυμνασίου

επεξεργασία
  • Πληροφορική γυμνασίου
    • Πρόκειται για flash εφαρμογή που αναπτύχθηκε υπό την εποπτείο του παιδαγωγικού ινστιτούτου και χρηματοδοτήθηκε 75% στο πλαίσιο του Γ.ΚΠΣ .Σε ελεύθερο ΛΣ προυποθέτη την εγκατάσταση πρόσθετου(flash plugin). Μπορείται όμως να δοκιμάσετε να τις εκτελέσεται με το gnash.