Διαχείριση σχολικού εργαστηρίου/Λειτουργικά συστήματα

Χρήσιμα για Η/Υ με επεξεργαστές Pentium μπορεί να είναι ελαφρές και εύκολες στην εγκατάσταση κσι αναγνώριση υλικού διανομές


Software remastering επεξεργασία

Πρόκειται για διαδασία προσαρμογής μια διανομής για προσωπικούς λόγους που απομακρύνονται από το πνεύμα της αρχικής διανομής.

Τρείς βασικοί τρόποι είναι:

  1. Εγκατάσταση σε πραγματικό ΗΥ , προσαρμογή και μετά δημιουργούμε μια εικόνα του σκληρού δίσκου.
  2. Προσαρμογή του CD εγκατάστασης. Αυτή η επιλογή μας δίνει περισσότερο έλεγχο αλλά απαιτεί περισσότερη σκέψη και κατανόηση της διαδικάσίας.
  3. Προσαρμογή του Live CD.

Δημιουργία προσαρμοσμένων live cd επεξεργασία

Είναι χρήσιμο να μπορούμε να δημιουργούμε ένα live cd προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε εργαστηρίου και των χρηστών του ώστε να γίνεται ποιό γρήγορα η φάση της αρχικής εγκατάστασης ρύθμισης.

Έναν οδηγό για το ubuntu μπορείτε να βρείτε εδώ