Τι συνιστά ασφάλεια ενός σχολικού εργαστηρίου

 • Ασφαλής ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Προστασία από έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδιά
 • Εργονομία
 • Ασφαλής περιήγηση στο διαδίκτυο
 • Ασφάλεια από ατυχήματα
 • Ασφάλεια από κακόβουλο λογισμικό.


Λήψη αντιγράφων

επεξεργασία

Ένα χρήσιμο πρόγραμμα για λήψη αντιγράφων (και κλωνοποίηση ) διαμερίσεων και σκληρών δίσκων είναι το clonezilla live cd.

Απώλεια συνθηματικών (ubuntu)

επεξεργασία

Σε περίπτωση απώλειας συνθηματικών υπάρχει η δυνατότητα να επανατεθούν μέσα από το recovery mode στο οποίο έχουμε πρόσβαση από το μενού εκκίνησης (boot menu). Επιλέγοντας το recovery mode συνδεόμαστε σαν root και δίνουμε τις εντολές:

 • #ls /home (βλέπουμε τους χρήστες με λογαριασμό)
 • #passwd username (ζητείται νεο συνθηματικό που το πληκτρολογούμε δύο φορές)
 • #exit (και επανερχόμαστε στο boot menu)


Λειτουργία επαναφοράς (ubuntu)

επεξεργασία

Στο ubuntu μπορούμε από το μενού εκκίνηση να μεταβούμε σε λειτουργία επαναφοράς (recovery mode). Αν έχουμε εγκατεστημένο μόνο το ubuntu τότε για να εμφανιστεί το μενού εκκίνησης ίσως χρειαστεί να πατήσουμε το escape αλλίως αν έχουμε dual boot σύστημα θα εμφανιστεί το μενού απο μόνο του.

Στη λειτουργία αυτή έχουμε λογαριασμό root αυτόματα (εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί με $ sudo passwd root ) και να εκτελέσουμε εργασίας επαναφοράς όπως

 • επαναρύθμιση χαμένου συνθηματικού.
 • έλεγχος συστημάτων αρχείων
 • έλεγχος και διόρθωση του συστήματος διαχείρισης πακέτων
 • να δημιουργήσεις ελεύθερο χώρο.
 • να ανανεώσεις το grub φορτωτή εκκίνησεις.
 • να αυτόδιορθωθούν προβλήματα γραφικών.

Αν έχει ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός υπερχρήστη μπορούμε να τον απανεργοποιήσουμε πάλι με sudo passwd -l root


Ασφάλεια από Κακόβουλο λογισμικό

επεξεργασία

Για εργαστήρια με windows μια πρώτη επιλογή χωρίς κόστος είναι το AVG Free edition Για εργαστήρια με linux ο κίνδυνος είναι μικρότερος εφόσον όμως γίνονται και οι ενημερώσεις ασφαλείας.