Δημιουργία ιστοτόπων/Απασφαλμάτωση

FirebugΕπεξεργασία

To firebug είναι ένα πρόσθετο του πλοηγού διαδικτύου firefox που χχρησιμεύει στην αποσφαλμάτωση ιστοτόπων. Οι βασικές λειτουργίες που προσφέρει είναι :

  • εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες του μέσα από τον firefox.
  • εύρεση , επιθεώρηση και σύγχρονη επεξεργασία html στοιχείων.
  • εύρεση , επιθεώρηση και σύγχρονη επεξεργασία css κανόνων
  • οπτικοποίηση αποστάσεων css κουτιών
  • παρακολούθηση δραστηριότητας διαδικτύου , χρήσιμο για εύρεση αργού κώδικα
  • αποσφαλμάτωση και προφίλ σεναρίων javascript.
  • γρήγορη εύρεση λαθών.
  • εξερεύνηση του DOM.
  • εκτέλεση εντολών javascript από γραμμή εντολών.
  • καταγραφή λαθών,προειδοποιήσεων σεναρίων javascript.

Web developerΕπεξεργασία

Πρόκεται για ακόμα ένα πρόσθετο του πλοηγού διαδικτύου firefox που χχρησιμεύει στην αποσφαλμάτωση ιστοτόπων.

DOM_InspectorΕπεξεργασία

Πρόσθετο του firefox που επιτρέπει την μελέτη του DOM μοντέλου μιας ιστοσελίδας.

Javascript debbuger VenkmanΕπεξεργασία

Πρόσθετο του firefox που επιτρέπει την αποσφαλμάτωση σεναρίων javascript.