Γνωρίμια με τα μίκρο-ιστολόγια

Εισαγωγικά επεξεργασία

Η διαδικτυακές υπηρεσίες μικροιστολογίων (microblogging) προσφέρουν ασύγχρονη επικοινωνία μέσω μικρών γραπτών μηνυμάτων (ειδοποιήσεων) .

Στο βικιβιβλίο αυτό θα ασχολήθουμε με την υπηρεσία microblogging Identi.ca που βασίζεται στον εξυπηρετητή StatusNet.

Δημιουργία λογαριασμού επεξεργασία

Τα πρώτα μας βήματα επεξεργασία

Tags επεξεργασία

Ομάδες επεξεργασία

Πελάτες επεξεργασία

  • Choqok (KDE)

Λεξιλόγιο επεξεργασία

  • dent Έτσι ονομάζεται μιά ειδοποίηση στο δίκτυο identi.ca. Χρησιμοποιείται και σαν ρήμα. Στο twitter η ειδοποίηση λέγετε tweet.
  • tag Λέξεις κατηρογιοποίησης των ειδοποιήσεων που εμφωλεύονται μέσα στην ειδοποίηση μας.
  • μήνυμα. Μια ειδοποίηση με μονοδικό παραλήπτη.


Σύνδεσμοι επεξεργασία