• Για να ανακατευθύνετε ένα άρθρο Α σε ένα άρθρο Β (δηλαδή να φορτώνεται το Β όταν κάποιος πάει στο Α), γράφετε στο άρθρο Α το εξής:
#REDIRECT [[Β]]