Βικιβιβλία:Υποψήφιοι διαχειριστές

Σε αυτή τη σελίδα μπορούν να διεξάγονται ψηφοφορίες για την παραχώρηση δικαιωμάτων διαχειριστή σε απλούς χρήστες.

Για να ψηφίσετε για την μετατροπή ενός χρήστη σε διαχειριστή, περιμένετε μέχρι ο υποψήφιος να αποδεχτεί την πρόταση που του έχει γίνει. Κατόπιν αν συμφωνείτε γράψτε υπέρ , αν διαφωνείτε, γράψτε κατά και για να κάνετε ένα σχόλιο χωρίς να ψηφίσετε, γράψτε σχόλιο.


Τρέχουσες προτάσεις επεξεργασία

Δημιουργία πρότασης επεξεργασία

Για να δημιουργήσετε μια υποσελίδα πρότασης ενός χρήστη για δικαιώματα διαχειριστή, γράψτε το όνομα χρήστη του στο πλαίσιο και πατήστε το κουμπί.Διαβάστε επίσης επεξεργασία