Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

ΕισαγωγήΕπεξεργασία

 
Το ιστορικό λογότυπο του Παγκόσμιου Ιστού σχεδιασμένο από τον Robert Cailliau

Ο σκοπός του βικιβιβλίου "Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών" είναι η παρουσίαση των βασικών τεχνολογικών δομών του w:Παγκόσμιος_Ιστός Παγκόσμιου Ιστού και η δημιουργία ενός πλήρους τεχνικού εγχειριδίου για τις διεργασίες σχεδίασης και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών με στόχο κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά αναγνώστες με γενικές γνώσεις πληροφορικής.

Η δομή του βικιβιβλίου βασίζεται στη δομή σχετικών εκπαιδευτικών σημειώσεων του μαθήματος "Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών Internet" της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. "Τεχνικός Τεχνολογίας Internet", χωρίς όμως να αποτελεί εγχειρίδιο του μαθήματος.

Στην παρούσα φάση το βικιβιβλίο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο   .

Βασικές έννοιεςΕπεξεργασία

Διαδικτυακές εφαρμογέςΕπεξεργασία

Εισαγωγή στην HTMLΕπεξεργασία

Εισαγωγή στα CSSΕπεξεργασία

Εισαγωγή στην JavascriptΕπεξεργασία

Δυναμικές ιστοσελίδεςΕπεξεργασία

Εισαγωγή στην PHPΕπεξεργασία

Εργαλεία διαχείρισης περιεχομένουΕπεξεργασία