Καλώς ορίσατε στο πρώτο επίπεδο του βιβλίου! Το πρώτο επίπεδο απευθύνεται σε αναγνώστες που δεν έχουν ή έχουν μια μικρή εμπειρία στην άλγεβρα. Σε αυτό το επίπεδο συμπεριλαμβάνονται τα εξής θέματα: ιδιότητες των πράξεων, αναγωγή ομοίων όρων, απλοποίηση κλασμάτων καθώς και γραμμικές εξισώσεις. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τις πρωταρχικές γνώσεις της άλγεβρας. Φυσικά, αν τα θέματα σας φαίνονται εύκολα, μπορείτε να μεταβείτε επίπεδο.


Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι το εξής:

Τι ακριβώς είναι η άλγεβρα;

Η άλγεβρα, χοντρικά, είναι ο κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με τις ιδιότητες των μαθηματικών. Για παράδειγμα, οι τέσσερις πράξεις, κλάσματα κλπ. Όμως, και η αριθμητική ασχολείται με τις ιδιότητες των παραπάνω, με την διαφορά ότι στην αριθμητική ασχολούμαστε αποκλειστικά με αριθμούς, ενώ στην άλγεβρα, ασχολούμαστε και με γράμματα, τις λεγόμενες μεταβλητές. Για αυτόν τον λόγο, για να ασχοληθεί κάποιος με την άλγεβρα, πρέπει να γνωρίζει εις βάθος την αριθμητική.


Τώρα, πρέπει να προσδιορίσουμε τις προαπαιτούμενες γνώσεις για αυτό το βιβλίο:

1. Τέσσερις πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση) σε βάθος καθώς και να λύνετε με ευκολία.

2. Πράξεις μεταξύ κλασμάτων.

3. Ανάλογα/αντιστρόφως ανάλογα ποσά.

4. Αρνητικοί αριθμοί καθώς και πράξεις μεταξύ τους.


Τέλος, σας τονίζουμε κάτι. Ο πιο καλός τρόπος για να μάθει κάποιος πολύ καλά άλγεβρα (και γενικά να μάθει πολύ καλά μαθηματικά) είναι να λύνει πολλές ασκήσεις. Για αυτόν τον λόγο, προτείνουμε να λύνεται όσες περισσότερες ασκήσεις μπορείτε και φυσικά αυτές οι ασκήσεις πρέπει να έχουν και μια δυσκολία. Φυσικά, σε αυτό το βιβλίο θα συμπεριλάβουμε αρκετές ασκήσεις για εξάσκηση!


Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!